English
Search icon

ОПЕРАТОР В БАНКОВ КОЛ ЦЕНТЪР #BCC-052019

БОРИКА АД търси да назначи Оператор "Подпомагане на клиенти" в отдел "Банков Кол Център", дирекция "Операции".

Вашите задължения ще включват:

 • Директни контакти по телефон с клиенти и служители на банки;
 • Блокиране на карти при сигнал от картодържатели и/или банки;
 • Мониторинг на система за сигнализиране на потенциални опити за измами;
 • Анализ на постъпващата информация и предприемане на действия, съгласно разписаните процеси;
 • Обработка на входяща и изходяща кореспонденция по електронна поща;
 • Стриктно прилагане на изискванията на процедурите за работа;
 • Работа на смени с непрекъснат режим 24/7.

От Вас очакваме:

 • Много добри комуникационни умения – вербални и писмени;
 • Аналитично мислене и умения за взимане на решения в кратки срокове;
 • Умения за обработка и интерпретиране на данни и изключения;
 • Добро работно ниво на английски език (във връзка с обслужване на англоговорeщи клиенти);
 • Умения за работа в екип;
 • Готовност за работа на смени.

Предимства:

 • Опит на подобна позиция;
 • Опит на позиция, свързана с обслужване на клиенти при наблюдение и опериране на системи за разплащания;
 • Опит в обслужване на клиенти по телефон.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки; 
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 31.05.2019 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.