English
Search icon

ЕКСПЕРТ АНАЛИЗ И ТЕСТ НА ПРОДУКТИ (с локация гр. Пловдив) #QAP-012022

БОРИКА АД търси да назначи Експерт "Анализ и тест на продукти" към отдел "Контрол на качеството", дирекция "Софтуерни услуги", за офисът си в гр. Пловдив

Вашите задължения ще включват:

 • Създаване на тестови планове и изчерпателни тестови сценарии за покриване на всички изисквания на новите или съществуващи системи в Дружеството;
 • Извършване на функционално и нефункционално тестване на системите в Дружеството;
 • Участие в анализа на бизнес изискванията на клиентите;
 • Поддържане на постоянен диалог с бизнес анализаторите и програмистите по време на разработването и тестването на системите в Дружеството.

От Вас очакваме:

 • Висше образование по компютърни науки (бакалавър или магистър);
 • Предишен опит на подобна позиция;
 • Логическо и аналитично мислене;
 • Способност за акцентиране върху детайлите при изпълнение на задачите;
 • Постоянно поддържане и надграждане на професионалното ниво;
 • Инициативност за изучаване и въвеждане на нови технологии в работата;
 • Комуникационни умения;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Способност за документиране и споделяне на знания;
 • Умения за работа в екип;
 • Коректно отношение към клиентите и служителите на Дружеството.

Предимства:

 • Опит с релационни бази данни, познания по SQL;
 • Опит с поне един обектно ориентиран език: Java, C#, Typescript, Javascript или друг;
 • Опит с някой от инструментите за автоматизирано тестване: NUnit, TestNG,  Jasmine или друг;
 • Познания за тестване на уеб услуги. Опит с API тестване използвайки Postman или друг подобен инструмент;
 • Опит с нефункционално тестване;
 • Допълнителна квалификация и/или завършени сертификационни курсове по QA (Quality Assurance).

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.
 • В рамките на интервютата на кандидатите ще бъдат възлагани технически тестове и казуси за проверка на знанията.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 26.01.2022 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.