English
Search icon

БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР #BAP-062019

БОРИКА АД търси да назначи "Бизнес анализатор" към отдел "Бизнес анализ", секция "Пловдив", дирекция "Развитие на продукти и услуги".  

Вашите задължения ще включват:

 • Идентифицира и анализира нуждите на клиентите във връзка с разработване на нови или промяна на съществуващи информационни системи;
 • Осъществява комуникация между клиентите и техническите екипи на Дружеството;
 • Изработва функционални спецификации, архитектури, ръководства и др. документи, необходими при разработката;
 • Изготвя тестови сценарии и изпълнява потребителски тестове на разработените системи;
 • Управлява проекти.

От Вас очакваме:

 • Висше образование в областта на ИТ технологиите;
 • Аналитично мислене;
 • Организираност и внимание към детайлите;
 • Опит в системния и бизнес анализа;
 • Умения за работа в екип;
 • Желание за разучаване на съществуващи продукти;
 • Владеене на английски език на работно ниво.

Предимства:

 • Познания в банковата сфера и платежните системи;
 • Познания по бази данни и SQL;
 • Познания по UML и средства за описание на бизнес процеси;
 • Познания по методологии за разработка на софтуер и управление на проекти.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 01.07.2019 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.