English
Search icon

ЕКСПЕРТ МОБИЛНИ РАЗПЛАЩАНИЯ #EMP-102019

БОРИКА АД търси да назначи Експерт, мобилни разплащания в отдел "Електронна търговия и мобилни услуги", дирекция "Карти и терминали".

Вашите задължения ще включват:

 • Участие в разработката, тестването и развитието на нови продукти и услуги в областта на e-commerce, във връзка с издаването и акцептирането на банкови карти;
 • Проучване, изследване и анализиране на иновативни технологични решения, с цел конкурентно позициониране на БОРИКА в областта на NFC мобилните разплащания;
 • Акцентиране върху предлагане на цялостни софтуерни решения, удовлетворяващи в максимална степен нуждите на клиентите на БОРИКА (банки и финансови институции);
 • Възлагане изпълнението и координация на проекти за създаване на нови електронни канали и за развитие на съществуващи продукти, както и за изпълнение на регулаторни изисквания;
 • Консултиране на клиенти на БОРИКА (банки и финансови институции) във връзка с електронната търговия и мобилните услуги.

От Вас очакваме:

 • Професионален опит в областта на електронните разплащания;
 • Много добро познаване на проектни и програмни средства, използвани при поддръжката на информационни системи;
 • Опит при работа със специализирани програмни продукти, протоколи и стандарти;
 • Опит в областта на програмирането не е необходим, но наличието на ИТ умения и знания е задължително;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Висше образование в областта на ИКТ;
 • Английски език на работно ниво.

Предимства:

 • Завършени курсове или сертификации в областта на електронните разплащания и/или електронната търговия;
 • Опит в областта на картовите разплащания;
 • Опит в поддръжка на уеб сервизи и/или мобилни приложения.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

Класиране по документи.
Интервю на експертно ниво.
Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 01.11.2019 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.