English
Search icon

LINUX ADMINISTRATOR #LA-112021

БОРИКА АД търси да назначи Linux Administrator в отдел "UNIX и SAN инфраструктура", дирекция "Инфраструктура".

Вашите задължения ще включват:

 • Администриране на Linux базирани операционни системи (инсталиране, конфигуриране, пачване, решаване на проблеми с производителността и пр.);
 • Администриране на VMware инфраструктура (инсталиране, конфигуриране, поддръжка, решаване на проблеми и пр.);
 • Поддръжка на сървърна инфраструктура (инсталиране, конфигуриране, опериране на сървърни компоненти във фирмените изчислителни центрове);
 • Поддръжка на приложен софтуер (Apache, HAProxy, Tomcat, Java wrapper и други).

От Вас очакваме:

 • Висше образование;
 • Предишен опит на подобна позиция;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Енергичност, проактивност и инициативност;
 • Организираност, самодисциплина;
 • Добра комуникативност;
 • Умение за работа в екип.

Предимства:

 • Сертификати в областта на основните Ви задължения (SLES, RHEL, VMware и пр.);
 • Задълбочена професионална експертиза в областта на основните Ви задължения;
 • Опит и познания свързани с Kafka, Zookeeper, Karaf, Zabbix.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
  Интервю на експертно ниво.
  Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 22.11.2021 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.