English
Search icon

СПЕЦИАЛИСТ, КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА #SAC-022024

БОРИКА АД търси да назначи "Специалист, контрол на достъпа" към отдел "Контрол на достъпа", Главна дирекция "Сигурност и съответствие".

Вашите задължения ще включват:

 • Управление на потребителски акаунти и групи в Active Directory и Azure AD;
 • Локално управление на потребителски акаунти и права за достъп до специализирани информационни системи в Дружеството;
 • Периодичен преглед на потребителски права и акаунти за достъп до информационните ресурси на Дружеството;
 • Поддържане на матрици с потребителски профили за достъп до информационни системи и периодичното им преразглеждане;
 • Взаимодействие със служители и клиенти на Дружеството, във връзка с управлението на потребителския достъп до информационните системи и ресурси на Дружеството;
 • Осъществяване на регулярни административни дейности по процесите свързани с изпълнение на  менажирането на потребителски достъп.

От Вас очакваме:

 • Висше образование;
 • Базови познания на стандарти и добри практики в областта на сигурността и управлението на логическия достъп;
 • Владеене на английски език – работно ниво (писмено и говоримо);
 • Компютърна грамотност – MS Office, MS Outlook, MS Windows 10/11;
 • Прецизност върху детайлите при изпълнение на задачите;
 • Много добри умения за работа в екип и комуникационни умения.

Предимства:

 • Образование в областта на корпоративната сигурност, информационната сигурност и/или информационни технологии;
 • Познаване на международни стандарти за сигурност ISO:27001, PCI Standards;
 • Практически опит в управлението на достъпа чрез Active Directory, Azure AD и IAM системи;
 • Познания на модели за централизирано управлението на достъпа до информационни ресурси;
 • Работа с платформи за обработка и проследяване на искания за достъп до информационни ресурси – HPE Service Manager, Jira Service Desk, Service One и др.
 • Предишен опит на подобна позиция.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 10.03.2024 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.