English
Search icon

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ #HR-032021

БОРИКА АД търси да назначи "Специалист, Човешки ресурси" към отдел "Човешки ресурси".

Вашите задължения ще включват:

 • Активна роля в процеса по администриране на подбора, свързана с координацията с бизнес звената за нуждите от подбор, дефиниране на подходящия профил и публикуване на обяви, организиране и съдействие при провеждането на интервютата, контакт с кандидатите и документиране на процеса;
 • Подкрепа на бизнес структурите в процеса по управление на представянето и активно участие в отделните етапите от него чрез използване на единна платформа  за управление на представянето. Активна комуникация с мениджърите и служителите на Дружеството по въпросите, отнасящи се до отделните етапи на този процес;
 • Подпомагане развитието и обучението на служителите чрез организация и съдействие при провеждане на обучения – вътрешни и външни с цел поддържане на висок професионализъм в работата им;
 • Съдействие в изготвянето и актуализирането на основните трудови стандарти на Дружеството (длъжностни характеристики и др.);
 • Изготвяне на регулярни справки, отчети и анализи.

От Вас очакваме:

 • Висше образование (магистър);
 • Много добро ниво на компютърна грамотност – MS Office (особено Excel и Word) и Интернет;
 • Конфиденциалност и лоялност;
 • Прецизност и отговорност с внимание към детайла;
 • Проактивност и умения за работа в екип;
 • Умения за бързо анализиране и разбиране на нова информация;
 • Отлични аналитични, комуникационни и организационни умения;
 • Умения за приоритизиране на задачите и управление на времето;
 • Владеене на английски език (писмено и говоримо).

Предимства:

 • Предишен работен опит със система за управление на ЧР (HeRMeS);
 • Умения за презентиране.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 21.04.2021 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.