English
Search icon

SENIOR ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR #ODB-012023

БОРИКА АД търси да назначи Senior Oracle Database Administrator в отдел "Бази данни", Главна дирекция "Инфраструктура".

Вашите задължения ще включват:

Администриране на бази данни (инсталиране, конфигуриране, прилагане на пачове, разрешаване на проблеми с производителността, системен мониторинг, схеми за резервираност и др.) с основен фокус Oracle Database.

От Вас очакваме:

 • Oпит като Oracle Database Administrator – Oracle EE (RMAN, Data Guard, Data Pump, Enterprise Manager Cloud Control) – версии 11g, 12c, 19c;
 • Висше образование по компютърни науки (бакалавър или магистър);
 • Много добри комуникационни умения и умения за работа в екип;
 • Логическо и аналитично мислене;
 • Способност за акцентиране върху детайлите при изпълнение на задачите;
 • Инициативност за изучаване на нови технологични решения;
 • Проактивност, организираност и самодисциплина;
 • Владеене на английски език на работно ниво.

Предимства:

 • Опит и познания по Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL или други релационни бази данни;
 • Притежаване на сертификати – Oracle OCP и други рефериращи към задълженията на позицията.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.
 • В рамките на интервютата на кандидатите е възможно да бъдат възлагани технически тестове и казуси.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 07.02.2023 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.