English
Search icon

ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ #ACC-102023

Борика търси да назначи Eксперт счетоводна отчетност.

Вашите задължения ще включват:

 • Оперативно отразяване на стопанските операции в Дружеството;
 • Текущо следене на движенията по счетоводните сметки;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки;
 • Участие в междинно и годишно приключване;
 • Подпомагане дейността на главния счетоводител;
 • Изготвяне на фактури, закриване на вземания от клиенти;
 • Проследяване на неплатените фактури;
 • Работа с ЕRP система – Microsoft Dynamics АХ.

От Вас очакваме:

 • Висше икономическо образование (специалност „Счетоводство“ ще се счита за предимство);
 • Счетоводен опит в областта на услугите;
 • Познания и опит по МСФО и МСС;
 • Познания в българското данъчно законодателство;
 • Познания и опит в работа с ЕRP системи (познаването на Microsoft Dynamics АХ е предимство);
 • Добро ниво на владеене на MS Excel;
 • Готовност за работа в динамична среда с добри комуникативни и екипни умения;
 • Инициативност и способност за приоритизиране на ежедневните задачи;
 • Стремеж към развиване и поддържане на професионалните компетенции.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания - лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи;
 • Интервю на експертно ниво;
 • Интервю на ръководно ниво.     

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 22.12.2023 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.