English
Search icon

Комуникационните услуги включват осигуряване на комуникационен достъп на клиенти на БОРИКА с цел ползване на останалите услуги като например участие в платежни системи и др.

Предоставят се телекомуникационни услуги за защитена, резервирана и ефективна свързаност на банки, финансови институции и структури в публичния сектор за обмен на данни и извършване на финансови операции. Услугата представлява по същество „частна мрежа“ за финансовите институции, която е с високо ниво на защита и отделена от публичните телекомуникационни услуги. Поддържа 24/7 проактивно наблюдение от БОРИКА и свързва всички участници в нея за услуги предоставяни от БОРИКА , както и за такива между самите участници в мрежата при гарантирани със SLA нива на качество на връзката, достъпност, резервираност, капацитет, стандартно и прозрачно тарифиране.

Предимствата:

  • Опростяване и намаляване на броя на необходимите връзки – физически и виртуални; 
  • Високо ниво на защита, резервираност и надеждност на услугата; 
  • 24/7 про-активно наблюдение и управление на инциденти свързани с услугата;
  • Гъвкавост по отношение на капацитет и свързаност с участниците в мрежата;
  • Оптимизация на разходите и капиталовложенията за свързност.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни