English
Search icon

ПП "СУКАРТ"

Предназначен е за банки и небанкови финансови институции, с цел управление на бизнеса с местни и международни дебитни и кредитни банкови карти.

Автоматизира бизнес процесите в картовия център по издаване и управление на банкови карти, обслужване на кредити по кредитни карти, счетоводно отразяване и финансов анализ. Поддържа интерфейси в съответствие със стандартите на MasterCard, VISA, БОРИКА и JCB. Интерфейсите към вътрешни системи се изготвят по техническа спецификация на Възложителя. ПП "СУКАРТ" притежава много гъвкава система за описание на различни видове бонуси, схеми и продукти за лоялност.

СУКАРТ предлага цялостно обслужване на кредити по кредитни карти и интерфейси за интегриране с информационни банкови системи. Притежава инструмент за пълен количествен и качествен анализ на картовия бизнес.

Разполага с модул за авторизация в реално време (ATX) на картовите трансакции. Разработените интерфейси с основната информационна система на банката, както и използваните методи за пълна резервираност на информационните процеси, постигат непрекъснатост на бизнеса с банкови карти и улесняват използването им като универсални платежни инструменти. Модулът притежава възможности за интегрирането му с други картови и банкови информационни системи.

Предимства:

  • Управление на картови продукти;
  • Управление на търговци и ПОС терминали;
  • Кредитни картови продукти;
  • Управление на такси и комисионни;
  • Лоялни клиенти;
  • Сетълмент, клиринг и реконсилация;
  • Справки и отчети.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни