English
Search icon
25 Ноември 2022, петък

Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“

Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“
Аутсорсинг на картови услуги, Софтуерен ПОС и Единен център за борба с измамите, бяха сред акцентите на семинар по програмата „БОРИКА Нова Генерация“

Традиционният вече клиентски семинар за програма „БОРИКА Нова Генерация“ (БНГ) събира всяка година представителите на банковата общност, които следят и очакват с интерес новостите в развитието на проекта. И тази година вниманието към събитието беше значително. Пред над 150 картови експерти в гранд хотел „Милениум“, екипът от БОРИКА, както и представители на партньорите – УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк, Българо-американска кредитна банка – представиха нови услуги, успешни примери от практиката и актуални тенденции в картовия бизнес.  

Програмата “БОРИКА Нова Генерация” обединява иновативни технологии в областта на картовите разплащания, като предоставя модерна, сигурна и гъвкава система за управлението на карти, ПОС и ATM устройства и търговци. Тя позволява на клиентите на Дружеството да внедряват лесно и бързо разнообразни нови услуги за електронна търговия и дигитални портфейли.

БОРИКА продължава да развива и надгражда услугите за обслужване на картови плащания на АТМ и ПОС, като отчита напредък при мигрирането им в новата система, каза Александър Чолаков, Ръководител отдел „Акцептиране на плащания на ATM и ПОС“ в Дружеството. След като направи обзор на постигнатото до момента, той акцентира върху бъдещите планове за развитие на услугите, като изтъкна, че най-сериозни са те по отношение на Софтуерния ПОС терминал. Внедряването на нови функционалности като GPS координати и точна локация на направена трансакция, информационен дашборд и данни в реално време, са част от функционалностите, които ще се предоставят на търговците.

Аcquiring услугите откриват нови възможности и добавят стойност за финансовите институции. За това говори Радослав Димитров, Директор „Карти и терминали“ в БОРИКА. Основен акцент той постави върху ползите от т.нар. изнесени (аутсорсинг) услугите, които дават на институциите готова среда, работеща съгласно съвременните изисквания за сигурност, без това да изисква инвестиции и усилия от тяхна страна. Благодарение на аутсорсинг услугите институции ще управляват по-гъвкаво бизнес целите си и ще внедряват и предлагат услугите към своите клиенти значително по-бързо.

Успешни примери от практиката бяха представени в панелната дискусия, в която участваха клиенти на БОРИКА, имплементирали различни картови решения в своите процеси. „Да дадем думата на клиентите, които приемат промяната като възможност и предизвикателство“, обърна се към представителите на ПроКредит Банк, УниКредит Булбанк и Българо-американска кредитна банка, модераторът на събитието Нели Йоловска, Главен директор „Продажби“ в БОРИКА. 

С изнасянето на едно място на целия процес по обслужване на ПОС терминали, ПроКредит Банк отчитат оптимизирано оперативното време на служителите, което сега е насочено към други бизнес активности, каза Наталия Русанова, Ръководител „Отдел Плащания“ в банката. Допълнителна оптимизация е постигната и с пренасочването на клиентските обаждания към Контактния център на БОРИКА. Според нея сформираният експертен екип за двустранно сътрудничество и провежданите регулярни срещи, са в основана на успешно реализирания и в срок проект.

Борислав Генов, Главен директор „Банкиране на дребно“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, представи внедреното от банката решение Софтуерен ПОС терминал. Г-н Генов посочи, че получаването и анализирането на обратната връзка от клиентите помага на банката да подобри потребителското преживяване. Анализите на УниКредит Булбанк показват, че от Софтуерния ПОС се възползват най-вече малки търговци, които обичайно не биха инвестирали в устройства, но удобството да имат ПОС терминал в телефона, ги стимулира да преминат към това решение. Това са търговци от сегментите куриерски услуги и доставки, фермерски продукти, ремонтни дейности, заведения за хранене. Другият тип клиенти са големи корпоративни клиенти, при които банката предлага, т.нар. App to App интеграция. Според него България все още изостава по отношение на приемане на плащания на ПОС, но той е оптимист за развитието на пазара, защото макар че нашето законодателство да не задължава търговците да приемат плащания на ПОС терминал, все повече търговци преминават към това решение, водени от удобството. „Бъдещето е в бързите, лесни и дигитални решения“, завърши той.

За опита на Българо-американска кредитна банка при миграцията на ПОС устройства, разказа Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на банката Александър Димитров. Банката вече мигрира своя АТМ парк и виртуални ПОС устройства към новата Way4 среда, за което говори той на миналогодишния семинар “БОРИКА Нова Генерация“. В момента БАКБ масово мигрира в новата среда и физическите ПОС терминали. Преминаването към единна среда за комуникация с търговците има редица предимства за банката, посочи г-н Димитров. Част от тях са: предсказуем процес с ясно определени стъпки, лесно конфигуриране на терминалите, богата информация от бизнес гледна точка, както и възможност за анализи на ниво търговец. Банката оценява разширения мониторинг, даващ възможност своевременно да се откриват проблемите, да се дефинира от какво естество са и как да се решат. Тези опции позволяват да се постигне максимална персонализация на услугата за търговците при стандартни в основата си процеси.

 „Аутосорсингът и управлението на устройства са във фокуса на БОРИКА, затова инвестираме в изграждането на среда и платформи, които да предложат различно ниво на обслужване на клиентите“, заяви пред участниците в панелната дискусия г-н Вичев, Главен изпълнителен директор на БОРИКА. „Управлението на устройства, управлението на логистиката, това са първите неща, които се аутсорсват в един бизнес, и това е причината да вкарваме толкова енергия в дефинирането на нови услуги. Платформата Way 4 предоставя напълно нов бизнес модел и взаимодействие с търговците. Ключът към бъдещето на Аcquiring бизнеса е аутсорсингът“ посочи той.

Стратегическият проект за незабавни плащания Blink бе представен от Стоилка Арсова, Директор на „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД. Незабавните плащания вече имат покритие от 61% от пазара, а до средата на 2023 г. ще бъде постигната 100% приемане на Blink плащания. На следващ етап ще бъдат внедрени плащанията по мобилен номер. „Това е основополагаща услуга за следващите услуги, които ще внедрим – e-commerce и плащания при търговци през Blink“, каза г-жа Арсова. Тя представи и другите услуги, които ще бъдат предложени поетапно – почасово паркиране, транспорт, вендинг, дарения и плащания на физически ПОС терминал при търговец посредством NFC или QR код. Национална картова и платежна схема е в процес на изграждане на стратегически партньорства за централизирано приемане на плащания при търговци на карти с бранд Discover и UnionPay, каза още г-жа Арсова.

Върху актуалните услуги и функционалности в областта на електронната търговия се спря по време на семинара Боян Дамянов, Ръководител отдел „Електронна търговия“ като засегна новостите, които БОРИКА ще предложи на пазара. Биометричната автентикация, която постепенно заема все по-висок дял, вече е въведена от 16 финансови институции. БОРИКА работи и върху внедряване на нови функционалности, базирани на 3DS v2.2, както и на Risk Based Authentication Generation 2, чрез която да се улесни изпълнението на все по-високите изисквания за повишаване дела на успешните автентикации. Продължава работа по развитието и надграждането на услугите с добавена стойност - Credential on File, Recurring payments и Payment by Link. Новите услуги Plug-ins за e-commerce платформи улесняват и оптимизират процеса по внедряване на vPOS, a изграждането на Help Desk за търговци ще улесни работата на банковите институции, като осигурява директен контакт и минимизиране на времето за внедряване на vPOS.

На семинара бе представена и уеб базираната аналитична платформа BORICA Analytics, която БОРИКА анонсира през пролетта на тази година. Александър Чолаков и Боян Дамянов представиха централизираното решение, което предоставя възможност за събиране, обобщаване и анализ на данни в реално време за картови и платежни услуги. 

Със статуса на внедряване на Way 4 Issuing решението запознаха участниците Анна Ангелова, Директор „Платежна институция“ и Светослава Нетова, Ръководител проекти в БОРИКА АД. Миграцията към новото решение ще даде на банките нови възможности, които да им позволят да отговорят на конкурентния пазар, включително и на новите участници в него, споделиха те.

Основна тема в семинара бе и представеният от г-жа Анна Ангелова стратегически проект за изграждането на Единен център за борба с измамите (AFC). Това ще бъде единно звено, специализирано в управлението и контрола, което ще предоставя услуги за наблюдение и предотвратяване на измами на всички финансови институции в България. Централизираното звено ще наблюдава трансакциите от множество мрежи и канали в реално време, с цел минимизиране на въздействието върху крайния потребител. „В тази ситуация всички заедно трябва да се справим с новите предизвикателства, затова създаването на форум за споделяне на знания и опит и обмяна на общодостъпна информация и данни са от изключителна важност за всички нас“, обърна се към участниците г-жа Ангелова. „Превенцията от измами е една от най-горещите теми в момента и почти всички европейски страни изграждат централизирани системи за това. Наличието на орган като БОРИКА позволява да се постигне максимума от централната инфраструктура и да сме методически подготвени с централен фрод форум“, допълни г-н Вичев във финалния панел на семинара. „Пазарните нива на услугите, които БОРИКА се стреми да осигури, ще позволят на българските банки да бъдат конкурентни и да печелят нови пазари. Това е съвместна работа и успяваме заедно“ завърши семинара той.

Други новини

На 22 април, понеделник, търговският офис на БОРИКА в Русе ще бъде с ограничени функции
18 Април 2024, четвъртък

На 22 април, понеделник, търговският офис на БОРИКА в Русе ще бъде с ограничени функции

Офисът няма да обслужва клиенти от 08:30 до 16:30 ч., поради планирано прекъсване на електрозахранването в района...

Научете повече
Безплатни практически курсове за родители по първа помощ организират Фондация “Нашите недоносени деца” и БОРИКА
25 Март 2024, понеделник

Безплатни практически курсове за родители по първа помощ организират Фондация “Нашите недоносени деца” и БОРИКА

Вече са отворени записванията за първия курс, който ще се проведе на 11 април...

Научете повече
Български форум за превенция от измами обедини финансовата общност у нас
20 Март 2024, сряда

Български форум за превенция от измами обедини финансовата общност у нас

БОРИКА бе инициатор и домакин на специалното събитие, което даде старт на инициативата...

Научете повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни