English
Search icon

БИСЕРА6 е национална платежна система за обслужване на клиентски преводи с максимална стойност 999 999 999,99 лева.

Системата приема за изпълнение нареждания за превод по пакетни, незабавни и бюджетни плащания в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет с използване на следните платежни инструменти: кредитен превод и директен дебит (базиран на Request-To-Pay).

БИСЕРА6 приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

От aприл 2021 г. системата е отворена за обработка на незабавни плащания в левове в реално време, през всички календарни дни на годината, в съответствие с "Програмата за незабавни плащания чрез сметка" Blink на Националната картова и платежна схема. (Доставчици на платежни услуги,  предоставящи услугата: тук).

Пакетните и бюджетните плащания в левове се изпълняват в системата само в работните дни на БИСЕРА6, съгласно графика на системата.

Сетълментът на нарежданията за превод по пакетни, незабавни и бюджетни плащания се извършва от БОРИКА АД по предплатен модел, при наличие на разполагаема наличност по сетълмент сметките (партидите) на банките участници в системата.

БИСЕРА6 извършва предплатен сетълмент на финализираните междубанкови бюджетни искания за плащания, инициирани през Системата за електронни бюджетни плащания (СЕБРА), собственост на Министерство на финансите.

Участници в БИСЕРА6 могат да бъдат:

  • Българска народна банка
  • Централна банка на държава членка на ЕС
  • Банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност
  • Клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции
  • Клон на банка от държава-членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.

Условията за достъп и включване в платежната система на участници и ДПУ с право на достъп са регламентирани в документа "Правила на ПС БИСЕРА6":

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни