English
Search icon

БИСЕРА6 е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща окончателност на сетълмента. Правилата за работа на системата са разработени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Агент по сетълмента за БИСЕРА6 е БНБ.

Системата  приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Чрез нея се изпълняват нареждания за междубанкови клиентски преводи за суми по-малки от 100 000,00 лева.

БИСЕРА6 приема за изпълнение нареждания за превод с използване на кредитен превод, директен дебит, кредитен превод по бюджетно платежно нареждане и наличен паричен превод.

Сетълментът на приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод се изпълнява в системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ три пъти на ден – в 10:00, 13:30 и 16:00 часа. Нарежданията за превод се предават към банките-получатели на сумите само при успешно приключил сетълмент в БНБ.

В системата могат да участват БНБ и банки, работещи на територията на страната и сключили договор за участие в БИСЕРА6.

Системата за Електронни Бюджетни Разплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея бюджетни предприятия и управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. Участващите в СЕБРА бюджетни предприятия са включени в системата на Единната сметка на Министерство на финансите.

Участници в СЕБРА са Българска народна банка, Министерство на финансите, обслужващи организации, първостепенни и оторизирани второстепенни бюджетни предприятия. Лимитите за плащане, в зависимост от вида средства, се задават от МФ (за първостепенна система) чрез БНБ (за всяка промяна на лимита БНБ незабавно уведомява СЕБРА) или формират автоматично на база постъпленията по съответните сметки на бюджетните предприятия. Зададените от МФ лимити се разпределят от първостепенните/оторизирани второстепенни разпоредители на бюджетните предприятия, включени в съответната система. Всяко включено в СЕБРА бюджетно предприятие може да извърши плащане чрез обслужващата го организация, като попълни документ „Бюджетно платежно нареждане” или първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, директно от Единната сметка на МФ в БНБ.

СЕБРА приема заявки за плащане от обслужващите организации 24 часа в денонощието всеки работен ден.

Правилата за работа на СЕБРА са описани в Указание на БНБ и МФ „Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания” и приложенията към него. 

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612 бул. "Цар Борис III" №41

работно време:8:30 – 17:30 в работни дни

тел.:0700 199 10
на цената на един градски разговор за стационарни телефони на vivacom
моб.:*9910
на цената на разговор в съответната мобилна мрежа, съгласно тарифния план на клиента
и-мейл:office

Вижте всички офиси

Find us in

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни