English
Search icon

БИСЕРА6 е национална платежна система за обслужване на клиентски преводи за суми по-малки от 100 000 лева.

Системата приема за изпълнение нареждания за превод по пакетни, незабавни и бюджетни плащания в левове с използване на следните платежни инструменти: кредитен превод и директен дебит.

БИСЕРА6 приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

От Април 2021 г. системата е отворена за обработка на незабавни плащания в левове в реално време, през всички календарни дни на годината, в съответствие с "Програмата за незабавни плащания чрез сметка" Blink на Националната картова и платежна схема. (Доставчици на платежни услуги,  предоставящи услугата: тук).

Пакетните и бюджетните плащания в левове се изпълняват в системата само в работните дни на БИСЕРА6, съгласно графика на системата.

Сетълментът на нарежданията за превод по пакетни и незабавни плащания се извършва от БОРИКА АД по предплатен модел, при наличие на разполагаема наличност по сетълмент сметките (партидите) на банките участници в системата.

Сетълментът на приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод по бюджетни плащания е нетен и се изпълнява в системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ три пъти на ден – в 10:00, 13:30 и 16:00 часа. Нарежданията за превод се предават към банките получатели на сумите само при успешно извършен сетълмент в БНБ.

Участници в БИСЕРА6 могат да бъдат:

  • Българска народна банка
  • Централна банка на държава членка на ЕС
  • Банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност
  • Клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции;
  • Клон на банка от държава-членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.

Условията за достъп и включване в платежната система на участници и ДПУ с право на достъп са регламентирани в документа Правила на платежна система БИСЕРА6.

Достъп до БИСЕРА6 има и Министерството на финансите чрез СЕБРА. Участващите в СЕБРА бюджетни организации са включени в системата на Единната сметка на Министерството на финансите. Правилата за работа на СЕБРА са описани в „Указание на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни