English
Search icon

БИСЕРА6 е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща окончателност на сетълмента. Чрез нея се изпълняват нареждания за междубанкови клиентски преводи на територията на страната за суми по-малки от 100 000 лева.

Правилата за работа на системата са разработени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи. Агент по сетълмента за БИСЕРА6 е Българска народна банка. Системата приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. БИСЕРА6 приема за изпълнение нареждания за превод с използване на кредитен превод, директен дебит и кредитен превод по бюджетно платежно нареждане.

Сетълментът на приетите от БИСЕРА6 нареждания за превод се изпълнява в системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ три пъти на ден – в 10:00, 13:30 и 16:00 часа. Нарежданията за превод се предават към банките получатели на сумите само при успешно извършен сетълмент в БНБ.

Участници в БИСЕРА6 могат да бъдат:

  • Банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност; 
  • Клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции; 
  • Клон на банка от държава-членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.

Правилата за достъп и условията за участие в платежната система са регламентирани в документа Правила за работа на БИСЕРА6.

Достъп до БИСЕРА6 има и Министерството на финансите чрез СЕБРА (Система за Електронни Бюджетни РАзплащания). Участващите в СЕБРА бюджетни организации са включени в системата на Единната сметка на Министерството на финансите. Правилата за работа на СЕБРА са описани в „Указание на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни