English
Search icon

БИСЕРА е платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро, базирана на правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и осигуряваща окончателност на сетълмента.

Системата приема за изпълнение нареждания за превод по пакетни и  незабавни плащания в евро, базирани на SEPA схемите на Европейския платежен съвет с използване на платежните инструменти SEPA кредитен превод и SEPA незабавен кредитен превод.

БИСЕРА приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Сетълментът на плащанията в БИСЕРА се извършва по предплатен модел, с предварително финансирана ликвидност от участниците с пари, държани по сметки в Трансевропейската автоматизирана система за сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET.

БОРИКА осигурява SEPA достижимост на участниците в БИСЕРА чрез взаимовръзки с други клирингови къщи като германската Дойче Бундесбанк, холандско-германската еquensWordline и полската KIR.

От месец юли 2024 г. БИСЕРА ще осигурява пълна SEPA достижимост на пакетните плащания в евро чрез системата STEP2 на EBA Clearing.

Пълната SEPA достижимост за незабавните плащания в евро се осигурява чрез системата TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), като услугата предстои да стартира през месец октомври 2024 г.

Условията и критериите за участие и достъп в платежната система са регламентирани в документа Правила на платежна система БИСЕРА.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни