English
Search icon

Регулирани и платежни услуги

Услуги, свързани с платежните системи БИСЕРА6, БИСЕРА и БОРИКА. Вижте повече

Картови услуги

Приемане на трансакции, издаване на карти, обслужване на АТМ и ПОС терминални устройства, мониторинг и превенция на картови измами. Вижте повече

Удостоверителни услуги

Иновативни облачни технологични решения за отдалечена идентификация и подписване, квалифициран електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време. Вижте повече

Софтуерни услуги

Специализирани софтуерни продукти, картов бек офис, електронно известяване. Вижте повече

Инфраструктурни услуги

Телекомуникационни услуги за защитена, резервирана и ефективна свързаност. Предлагане на инфраструктурата като услуга. Вижте повече

Услуги Платежна Институция

Приемане на плащания с платежни инструменти, иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка. Вижте повече

Финтех услуги

Мултибанкинг платформа InfoPay и платформа за електронно фактуриране E-faktura. Вижте повече