English
Search icon

Персонализация на карти с магнитна лента и чип

БОРИКА предлага пълен набор услуги за персонализация на платежни карти, включващи подготовка на данни за персонализация на магнитна лента и чип, изчисляване на секретни данни и физическа персонализация на платежни карти. БОРИКА е сертифициран... Вижте повече

Пликоване на карти

С цел лесен, бърз и сигурен начин за адресиране и изпращане с пощенска пратка на индивидуално писмо и персонализирана карта до всеки получател, БОРИКА АД предлага автоматизираното пликоване на персонализирани карти. Персонализираната карта се прикрепя... Вижте повече

Генериране, отпечатване и електронна доставка на ПИН код

БОРИКА АД предлага система за електронна доставка на ПИН чрез SMS. Основният принцип, на който се базира системата за доставка на ПИН чрез SMS, е разделяне на информацията за получаване на ПИН на две части, които се доставят чрез различни канали.... Вижте повече