English
Search icon

 


InfoPay е информационна услуга за физически и юридически лица
, създадена в съответствие с директивата PSD2 на ЕС и Закона за платежните услуги и платежните системи, които регламентират условията за т.нар. Отворено банкиране (Open banking). Услугата е подходяща както за частни, така и за бизнес клиенти, които имат няколко сметки в различни банки.

Чрез специална уеб платформа потребителите получават бърз и лесен отдалечен достъп до своя финансов профил. Регистрираните в платформата клиенти разполагат с консолидирана информация за наличностите и движенията по своите сметки в различни банки и могат да инициират преводи от тях. 

За ползване на услугата е необходимо:

 • сметките на клиента да са достъпни онлайн
 • регистриране на съгласие от страна на клиента сметките му да бъдат достъпвани през InfoPay. Съгласието за добавянето на сметка се дава чрез профила на клиента в банкирането на съответната банка:

Платформата предоставя:

 •  Консолидирана информация за:
   - салда по платежни сметки
   - движения по платежни сметки
   - детайли по платежна сметка
   - справка за списък на платежни сметки
 • Възможност за иницииране на преводи

Услугата е напълно безплатна за физически лица
Регистрацията се извършва онлайн на www.infopay.bg, посредством КЕП, ОКЕП или видео идентификация, предоставени от БОРИКА АД. 

Сред ползите на платформата InfoPay за бизнес клиенти са:

 • Оптимизирано финансово управление
  Използването на единна платформа позволява удобно и лесно проследяване на фирмените финанси. Потребителите получават информация за всички свои сметки, регистрирани в различни банки, вместо от всяка банка поотделно
 • Съкращаване времето за изготвяне на справки
 • По-ефективни работни процеси
 • Редуциране на рутинните дейности в ежедневната работа на служителите и възможност да се съсредоточат върху задачи с по-висока значимост
 • 24-часов контрол на средствата
  С InfoPay потребителите получават винаги навременна информация за наличностите и движенията по своите регистрирани сметките от всякъде и по всяко време
 • Достъп, базиран на роли и индивидуални права
  Платформата позволява да се предоставят различни контролирани достъпи по сметки на служители от компанията, в зависимост от преките им задължения.

Регистрацията на бизнес клиенти става по два начина:

 • Онлайн на www.infopay.bg, посредством КЕП, ОКЕП или видео идентификация, предоставени от БОРИКА АД
 • В офис на БОРИКА, като е необходимо да присъства законният представител на юридическото лице - клиент на услугата.

Ако регистрацията се извършва от законния представляващ дружеството, тя може да бъде направена както в офис на БОРИКА, така и онлайн на адрес www.infopay.bg

Ако регистрацията се извършва от пълномощник или дружеството се представлява от двама представители, регистрацията може да се извърши само в офис на БОРИКА.

Към момента БОРИКА АД има интеграция с 14 банки, като списъкът непрекъснато се разширява (виж секция "Документи" по-долу). 

 

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни