English
Search icon
Мирослав Вичев

Мирослав
Вичев

Главен
изпълнителен директор

МИРОСЛАВ ВИЧЕВ е главен изпълнителен директор на платежния и картов оператор БОРИКА. Има над 30 години опит в сферата на информационните технологии за банковия сектор. Преди да се присъедини към дружеството заема редица ръководни позиции: ръководител "Приложни системи" в Българска пощенска банка, старши мениджър "Управленско консултиране и ИТ" в Deloitte & Touche, ръководител на "Консултантски отдел" в "Майкрософт България", директор "Информационни технологии" в ТБ "Биохим", изпълнителен директор на Банка ДСК. Наред с това е член на надзорния съвет на пенсионна компания "ДСК Родина", член на съвета на директорите на "Дружество за касови услуги" и член на съвета на директорите на OTP Bank (Русия), заместник главен изпълнителен директор „Информационни технологии и операции“ в OTP Bank (Унгария). Носител е на титлата „Мениджър на годината 2021“ в най-престижния конкурс за бизнес лидери у нас, организиран от сп. „Мениджър“. Притежава и отличие за “Цялостен принос за издигане на авторитета на ИТ професионалистите в българските организации”. Завършил е Техническия университет в София.

Радослав Димитров

Радослав
Димитров

Главен директор „Картов бизнес"

РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ е главен директор на дирекция „Картов бизнес“ в БОРИКА. Започва работа в компанията през 2002 година като системен оператор. В периода 2005 – 2009 година е администратор на „Система за реално време и финансово обслужване“, където отговаря за администрирането на картовата система БОРИКА. През 2009 година поема ръководството на отдел „Администриране на система за картови плащания“, а през 2016 година оглавява отдел „Развитие на картови продукти и услуги“. Понастоящем ръководи една от ключовите дирекции в БОРИКА – „Карти и терминали“, като усилията на екипа му са насочени в разработката и внедряването на иновативни решения за разплащания. Притежава магистърска степен по „Мениджмънт в телекомуникациите“ към Нов български университет, както и редица специализации в областта на картовите плащания. 

Мариан Чолаков

Мариан
Чолаков

Главен директор „ИТ развитие“

МАРИАН ЧОЛАКОВ е главен директор на дирекция „ИТ развитие“ в БОРИКА. Има над 20 години опит в областта на картовите разплащания, платежните системи и информационните технологии в банковата сфера. Работи в БОРИКА от 1993 г., като се занимава с разработването и поддръжката на софтуер за банкомати. От 2008 г. е ръководител направление „Система за реално време и финансово обслужване“, където отговаря за ИТ и операции на картовата система БОРИКА. След обединението на БОРИКА и Банксервиз през 2010 г. е назначен за директор дирекция „Администриране и опериране на системи“, отговаряйки за оперативното обслужване на платежните системи БОРИКА, БИСЕРА6 и БИСЕРА7-EUR, както и за ИТ инфраструктурата на картовите услуги, предоставяни от дружеството. Завършил е Техническия университет в София.

Ивайло Деков

Ивайло
Деков

Главен директор „Инфраструктура и операции“

ИВАЙЛО ДЕКОВ е главен директор на дирекция „Инфраструктура и операции“. Има над 20 години опит в сферата на информационните технологии в области системната интеграция, управление на проекти, обслужване на клиенти и управление на хора. Започва кариерата си в банковата сфера, където внедрява системи за картови разплащания в „Булбанк” и „БНП-Дрезднер Банк”. По-късно става част от екипа на „Hewlett-Packard” в България, където като Мениджър Проекти той внедрява редица значими IT проекти, сред които са система за разплащания в реално време в централните банки на Македония, Сърбия и Оман, както и система за бюджетните разплащания в министерство на икономиката на Уганда. Управленската кариера на Ивайло преминава през позициите Мениджър на IT консултантски отдел и Директор на Global Solution Center в HP, Главен Директор „Потребителско обслужване“ в Близу и началник Управление „ИТ операции“ в Банка ДСК. Завършил е Техническия университет в София и MBA програма към Warwick Business School в Англия.

Нели Йоловска

Нели
Йоловска

Главен директор „Продажби"

НЕЛИ ЙОЛОВСКА е главен директор на дирекция „Продажби“ в БОРИКА. Към Дружеството се присъединява през 2017 г. От 1993 г. е част от най-голямата медийна група у нас в областта на Информационните технологии - IDG България (ICT Media), а в продължение на 10 години успешно управлява водещите ИТ медии в страната – списанията CIO и PC World, вестник Computerworld, сайтa www.idg.bg и др. През 2007 г., по инициатива на ръководената от нея ICT Media и с нейно активно участие, се основава Клуба на ИТ мениджърите, който оперира и до днес. Опитът й се простира извън пределите на България, като част от ръководния екип на голяма софтуерна компания. Завършила е Техническия университет в София, със специалност „Информационни и комуникационни технологии и програмиране“.

Валери Иванов

Валери
Иванов

Главен директор „Сигурност и съответствие“

ВАЛЕРИ ИВАНОВ е главен директор на дирекция „Сигурност и съответствие“ в БОРИКА. Има над 20 години опит в областта на информационната сигурност, картовите разплащания, платежните системи и информационните технологии в банковата сфера. Започва работа в БОРИКА през 1995 г. като експерт по защита. От 2004 г. е ръководител на отдел „Защита и Риск“, където отговаря за информационната сигурност на БОРИКА. След обединението на БОРИКА и Банксервиз през 2010 г. е назначен за директор на дирекция „Информационна сигурност“. През 2016 г. е назначен за директор на дирекция „Сигурност и съответствие“, отговаряйки за информационната сигурност, физическата сигурност, управлението на риска и съответствието с външни регулации. Завършил е ИТ в Техническия университет в София.

Вера Станкова

Вера
Станкова

Главен директор „Финанси и контрол"

ВЕРА СТАНКОВА е главен директор на дирекция „Финанси и контрол" в БОРИКА. Има 20 години професионален опит в сферата на счетоводството и финансите, преминавайки през всички нива на йерархията в компании с различна сфера на дейност – строителство, фармация, търговия, телекомуникации и ИТ. До 2008 г. ръководи финансовия отдел на търговска верига магазини 2be. Към БОРИКА се присъединява като експерт по планиране, анализ и контрол. След сливането на БОРИКА и Банксервиз заема длъжността Ръководител отдел „Финансово управление“. Понастоящем отговаря за цялостната финансово-счетоводна политика на дружеството, управленско счетоводство, планиране, финансово моделиране, анализ и контрол. Притежава магистърска степен по „Икономика и управление на индустрията“ от Университета за национално и световно стопанство в София.

Анна Ангелова

Анна
Ангелова

Директор „Платежна институция"

АННА АНГЕЛОВА е директор на дирекция „Платежна институция" в БОРИКА АД. Има над 18 години опит в картовите разплащания и ритейл услугите в банковия сектор. Преди да се присъдени към екипа на БОРИКА е заемала редица ръководни позиции, като Зам. директор и Директор „Картови разплащания“ в ПИБ АД, Директор „Банкиране на дребно“, Унибанка, Македония, Член на Борда на директорите на оператора КАСИС, Македония, Изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Дайнърс клуб България АД. В БОРИКА АД отговоря за развитие на дейността на дружеството като платежна институция. Завършила е Университета за национално и световно стопанство, Специалност „Финанси и кредит“.

Даниел Алексиев

Даниел
Алексиев

Директор „Финтех услуги“

ДАНИЕЛ АЛЕКСИЕВ е директор „Финтех услуги“ в БОРИКА АД. Притежава 16 години стаж в банковата сфера, като през по-голямата част от тях е работил върху развитието на дигитални продукти и услуги. През 2018 г. става част от екипа на програмата Elevator Lab – най-мащабната мрежа за партньорство на финтех компании и стартъпи в Централна и Източна Европа. До 2019 г. ръководи отдел "Дигитално банкиране и иновации" в Райфайзенбанк (България), където отговаря за дигиталната стратегия и трансформация на банката. Към екипа на БОРИКА АД се присъединява в началото на 2020 г. със задачата да създаде и развие стратегическия за компанията проект InfoPay. Проектът е в отговор на европейската платежна директива PSD2 и новите регулации, които тя налага.
Даниел Алексиев притежава магистърска степен по „Икономика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ваня Ганева

Ваня
Ганева

Директор „Платежни услуги“

ВАНЯ ГАНЕВА е директор „Платежни услуги“ в БОРИКА. Започва работа в компанията през 2019 г. като ръководител проект „Незабавни плащания в лева“. Преди това има над 30 години опит в областта на картовите, платежните и удостоверителните услуги, заемайки ръководни позиции в различни финансови институции в България. Г-жа Ганева е член - основател на Сдружение „Българска асоциация за сигурност при картовите разплащания“, член на първия Изпълнителен комитет на банките-членки на Visa Europe в България, член на потребителския комитет на БОРИКА. От 2013 г. до 2017 г. г-жа Ганева е последователно член на Съвета на директорите, а впоследствие и изпълнителен директор на СЕП България АД.
Ваня Ганева притежава магистърска степен по Финанси от УНСС.

Мартин Орешарски

Мартин
Орешарски

Директор „Удостоверителни услуги“

МАРТИН ОРЕШАРСКИ е директор „Удостоверителни услуги“ в БОРИКА АД. Започва професионалното си развитие в Компанията през 2007 г. като експерт в Дирекция „Продажби“. В годините заема редица експертни длъжности, като през 2016 г. поема управлението на търговските офиси на компанията в Западна България като „Регионален мениджър“. Дейността му през годините е тясно свързана както с търговските отношения, така и с развитието на електронните и удостоверителните услуги, предлагани от Дружеството. През 2020 г. заема длъжността „Мениджър бизнес развитие“, с насоченост изцяло към развитието на Удостоверителните услуги. Понастоящем отговаря за един от стратегическите за компанията проекти, свързан с внедряването на иновативни решения за отдалечено подписване и отдалечена идентификация.
Притежава бакалавърска степен по „Информатика“ и магистърска по „Бизнес администрация“.

 

Стоилка Арсова

Стоилка
Арсова

Директор
„Национална картова и платежна схема“

СТОИЛКА AРСОВА е директор на дирекция „Национална картова и платежна схема". От 1 януари 2018 г. дирекцията премина на пряко подчинение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД. Г-жа Арсова притежава над 20-годишен опит в банковия сектор в областта на електронните и картови разплащания. Кариерата й започва в Росексимбанк през 2001 г., в последствие изпълнява ръководни длъжности в Картов Център на ДЗИ Банк и Пощенска банка. През 2014 г. се присъединява към екипа БОРИКА АД. Задачата на дирекцията, която оглавява, е да разработи правила и нови бизнес модели, за да подпомогне внедряването на пазара на нови услуги и трансакции от национално значение, чрез въвеждане на изцяло българска карта за разплащания с логото Bcard и платежни инструменти за незабавни плащания от сметка в сметка с логото Blink. От началото на 2017 година г-жа Арсова представлява Схемата в Борда на Европейската Асоциация за картови разплащания (ECPA) , a от април 2020 г. - в Борда на Европейската кооперация за картови разплащания (ECPC).

 

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни