English
Search icon

Сигурност на картови трансакции

Мониторингът на трансакции и следене за злоупотреби с карти (Fraud Monitoring) се извършва чрез системата EMS (Expert Monitoring System). EMS е софтуерен продукт за наблюдение, разработен от MasterCard и предоставян от БОРИКА на платежните институции... Вижте повече

Банков кол център 24х7

Неговите услуги включват:  Идентификация на картодържатели на банката по телефон; Активиране на карти; /за притежатели на Sucard as a service/; Блокиране на карти поради открадване, изгубване, повреда от съображения за сигурност;... Вижте повече

Управление на оспорени трансакции

БОРИКА предоставя достъп до система за оспорени трансакции, чрез която се осъществява информационен обмен между потребителите, свързан с измами и инциденти. Системата поддържа архив на приетата информация (инциденти, измамни трансакции, оспорени... Вижте повече

Риск базирани автентикации

Вижте повече

Сертификация на картови продукти, АТМ и ПОС към картови схеми

Във връзка с подобряване на процеса по имплементация или сертификация с международните картови схеми (МКС) и с цел оптимизиране взаимодействието между БОРИКА и банките в тези проекти, БОРИКА създаде процедура за координиране на проектите между... Вижте повече