English
Search icon

Защита от картови измами - мониторинг

Мониторингът на трансакции и следене за злоупотреби с карти (Fraud Monitoring) се извършва чрез системата EMS (Expert Monitoring System). EMS е софтуерен продукт за наблюдение, разработен от MasterCard и предоставян от БОРИКА на платежните институции... Вижте повече

Разширена услуга, свързана с ползване на системата EMS и EMS Live

БОРИКА осъществява мониторинг на авторизационните съобщения 24/7, чрез системата EMS, с цел идентификация на атаки срещу БИН-ове на банките, ползватели на услугата. В случай на установяване на такива, дежурният оператор въвежда в EMS Live... Вижте повече

Блокиране на карти

24/7 блокиране на платежни карти в случай на открадване, изгубване или злоупотреба, след обаждане на краен клиент в БОРИКА. С помощта на тази услуга се минимизират загубите при неправомерно ползване на карти.  Вижте повече

Система за управление на оспорени трансакции

БОРИКА предоставя достъп до система за оспорени трансакции, чрез която се осъществява информационен обмен между потребителите, свързан с измами и инциденти. Системата поддържа архив на приетата информация (инциденти, измамни трансакции, оспорени... Вижте повече