English
Search icon

БОРИКА е платежна система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS (система за брутен сетълмент в реално време на БНБ). Чрез нея се изпълнява сетълмент на междубанкови плащания с платежни карти на територията на страната.

Сетълмент през RINGS на междубанкови финансови трансакции включва:

  • Обработка на получената информация за извършените междубанкови трансакции; 
  • Начисляване на междубанкови такси за извършените операции;
  • Преизчисляване на многостранна основа на взаимните задължения на банките; 
  • Подготовка на заявката за сетълмент на базата на преизчислените нетни позиции на участниците; 
  • Изпращане на заявката за сетълмент към RINGS; 
  • Получаване на резултата от RINGS; 
  • Предоставяне на резултата от RINGS на банките.  

БОРИКА приема трансакционни файлове за сетълмент 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Сетълментът на приетите от БОРИКА трансакционни файлове се изпълнява посредством RINGS два пъти на ден в работни дни – в 09:30 и 14:00 часа. Информацията за резултата от сетълмент се изпраща към банките-получатели само при успешно приключил сетълмент в БНБ.

Правилата за работа на системата са разработени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи. Агент по сетълмента за БОРИКА е БНБ.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни