English
Search icon

Шлюз за достъп до сметка (XS2A Gateway)

Услугата Шлюз за достъп до сметка (XS2A Gateway) е насочена към банките, в изпълнение на задълженията им като доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки (ASPSP) съгласно Директива (EU) 2015/2366 (PSD2)... Вижте повече

Управление на съгласията

Услугата Управление на съгласията предоставя възможност за съхранение и управление на съгласията на ползвателите на платежни услуги (PSU), които те дават пред доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки (ASPSP) съгласно Директива (EU) 2015/2366... Вижте повече

Хелпдеск за разработчици

Услугата Хелпдеск за разработчици дава възможност на разработчиците на доставчици на платежни услуги (TPP) да получат съдействие при трудности с интеграцията между техните приложения и публикуваните чрез услугата „Шлюз за достъп до сметка... Вижте повече

Публикуване на допълнителни интерфейси (API)

Услугата Публикуване на допълнителни интерфейси (API) дава възможност за публикуване на допълнителни интерфейси (API), освен вече публикуваните съобразно БИСТРА. Тези интерфейси (API) се публикуват на платформата, върху която е изградена услугата... Вижте повече

Проверка в регистъра на платежните институции и дружествата за електронни пари на ЕБО

Целта на Услугата е да провери дали даден доставчик на платежни услуги (ДПУ) има право (регистрация или лиценз), за дадена дейност, съгласно Директива (EU) 2015/2366 (PSD2). С цел оптимизация на процеса, Услугата е базирана на разработен от БОРИКА... Вижте повече