English
Search icon

Шлюз за достъп до сметка (XS2A Gateway)

Услугата Шлюз за достъп до сметка (XS2A Gateway) е насочена към банките, в изпълнение на задълженията им като доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки (ASPSP) съгласно Директива (EU) 2015/2366 (PSD2)... Вижте повече

Управление на съгласията

Услугата Управление на съгласията предоставя възможност за съхранение и управление на съгласията на ползвателите на платежни услуги (PSU), които те дават пред доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки (ASPSP) съгласно Директива (EU) 2015/2366... Вижте повече

Хелпдеск за разработчици

Услугата Хелпдеск за разработчици дава възможност на разработчиците на доставчици на платежни услуги (TPP) да получат съдействие при трудности с интеграцията между техните приложения и публикуваните чрез услугата „Шлюз за достъп до сметка... Вижте повече

Публикуване на допълнителни интерфейси (API)

Услугата Публикуване на допълнителни интерфейси (API) дава възможност за публикуване на допълнителни интерфейси (API), освен вече публикуваните съобразно БИСТРА. Тези интерфейси (API) се публикуват на платформата, върху която е изградена услугата... Вижте повече

Multibanking HUB

Услуга, насочена към банките, желаещи да се възползват от бизнес възможностите, които им предоставя Директива (EU) 2015/2366 (PSD2). В качеството си на доставчици на платежни услуги (TPP) участниците в Хъба могат да обслужват клиенти на други... Вижте повече