English
Search icon

Настройка и поддръжка на ПОС устройства

Подготовка за инсталация и първоначално включване на ПОС с базови параметри Подготовката включва зареждане на ПОС терминала с необходимия софтуер и параметри, регистрирането му в авторизационната система и извършване на операции за проверка на... Вижте повече

Инструкции за работа с ПОС терминални устройства

Инструкциите представят различни модели ПОС терминални устройства, техните функционалности и конкретните стъпки, необходими за извършване от търговците за реализиране на плащанията... Вижте повече

Трансакции с местни и международни карти

Картовата система БОРИКА осигурява приемане (acquiring) на платежни карти на терминални устройства АТМ, включени в системата. Картовата система БОРИКА осигурява приемане на всички платежни карти, издадени на територията на страната, на всички... Вижте повече

Интеграция на ПОС устройства със система за продажби

БОРИКА предоставя възможност за интеграция на ПОС терминали с касовата система на търговци. При интерес от страна на клиент, софтуерната компания, която разработва касовата система (ECR), следва да изтегли, попълни необходимите данни и подпише с... Вижте повече