English
Search icon

Сертифициране на терминално устройство АТМ

Въвеждането на нов АТМ терминал за работа в системата БОРИКА преминава през процес на сертифициране, като дейността се извършва на база договор с доставчика. Необходимо е терминалите да отговарят задължително на следните изисквания:

  • Да имат вградена клавиатура (Encrypting PIN Pad), която да бъде сертифицирана съгласно PCI PTS Device Program;
  • Клавиатурата, която се вгражда в АТМ терминала, трябва да присъства в списъка от сертифицирани устройства, който се намира на следния адрес: https://www.pcisecuritystandards.org/approved_companies_providers/approved_pin_transaction_security.php ;
  • Да поддържат интерфейс XFS и Signature Based Protocol (SBP) или Certificate Based Protocol (CBP) за зареждане на ключове във вградената клавиатура (ЕРР).

Подготовка за инсталация на АТМ

БОРИКА подготвя АТМ терминали за инсталация. Подготовката включва зареждане с необходимия софтуер и параметри, и извършване на операции за проверка на правилната им работа със системата БОРИКА. 

Обслужване на АТМ

БОРИКА извършва допълнителни услуги, свързани с обслужването на АТМ терминалите, чрез които се осигурява безпроблемната им работа. Предоставя се възможност на обслужващите банки да зареждат рекламни клипове на банкоматите. 

Инициализирането на SCM (Secure Communication Module) модулите се извършва в БОРИКА. Зареждането на клавиатурата се извършва на място или в БОРИКА, като във втория случай сервизната организация гарантира всички условия за сигурност на транспортирането й.

Статистика за АТМ

БОРИКА предоставя различни видове статистики и журнали за АТМ. 

Наблюдение на АТМ

На банките, чиито АТМ-и са свързани към картовата система БОРИКА, се предоставя онлайн система за следене на наличността и техническото състояние на банкоматите (SAM). В допълнение е разработен интерфейс за автоматично предаване на данните за наличността и състоянието на банкоматите към банката и обработването им от други банкови системи (например система за Cash Management).

По този начин банките могат да извършват мониторинг на обслужваните от тях терминали, да реагират своевременно при възникнали технически проблеми или намаляла наличност в касетите, да използват получените данни за прогнози и така да повишат времето на достъпност на предоставяните на банкоматите услуги.

Обучение

БОРИКА провежда обучения на персонал от банките и обслужващите банкоматите им компании относно обслужване на банкоматите, включени към системата БОРИКА. Обученията включват теоретични и практически занимания и покриват всички модели, поддържани от БОРИКА. След обучението служителите на банките добиват знания и умения за правилно обслужване на банкоматите.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни