English
Search icon

Настройка, поддръжка и предоставяне на статистика

Подготовка за инсталация на АТМ БОРИКА подготвя АТМ терминали за инсталация. Подготовката включва зареждане с необходимия софтуер и параметри, и извършване на операции за проверка на правилната им работа със системата БОРИКА.  Обслужване на... Вижте повече

Допълнителни услуги

Обучение БОРИКА провежда обучения на персонал от банките и обслужващите банкоматите им компании относно обслужване на банкоматите, включени към системата БОРИКА. Обученията включват теоретични и практически занимания и покриват всички модели,... Вижте повече

Трансакции с карти, издадени в страната и чужбина

Картовата система БОРИКА осигурява приемане (acquiring) на платежни карти на терминални устройства АТМ, включени в системата. Картовата система БОРИКА осигурява приемане на всички платежни карти, издадени на територията на страната, на всички... Вижте повече