English
Search icon

Услуги във връзка с директивата PSD2

БОРИКА АД предприе редица инициативи във връзка с новата Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент, регламентираща платежните услуги... Вижте повече

Софтуерни продукти

БОРИКА разполага с висококвалифициран екип от програмисти, които разработват и поддържат софтуерни продукти, автоматизиращи различни бизнес процеси. Продуктите се актуализират своевременно при промени в нормативната уредба или развитие на технологичните платформи. Функционалността им може да бъде разширена и по заявка на клиент съобразно специфични негови потребности. Вижте повече

Електронно известяване

Електронно известяване е услуга, предлагаща бърз и гъвкав начин за изпращане на индивидуализирани или групови съобщения чрез SMS и електронна поща. Възможни приложения са съобщение за трансакция на АТМ/ПОС терминал, движение по банкова сметка, при... Вижте повече

SWIFT Сервизно бюро

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  е собственост на членовете си кооператив, предлагащ на финансовия свят бърз, сигурен и поверителен начин за обмен на финансови съобщения. БОРИКА е регистрирана по... Вижте повече

ИНФОБАНК 2

ИНФОБАНК 2 е уеб базирана система, предлагаща на едно място актуална информация за състоянието на постъпилите и наредени плащания по всички сметки на клиента във всички банки. Подходяща е за фирми с голям брой банкови сметки и/или широка мрежа от... Вижте повече