English
Search icon

Компанията има над 30-годишна история в предоставянето на специализирани решения за банковия и финансов сектор, както и на иновативни продукти и услуги за бизнеса, публичния сектор и крайните клиенти.

Тя е приемник на дейността на дружествата „Банксервиз“ АД, чиято дейност започва през 1968 г. като Електронно-изчислителен център към Централното управление на Българска Народна Банка (БНБ), и „БОРИКА“ АД, създадена през 1994 г. като еднолично дружество на БНБ. През 2010 година, след решение на борда на директорите на двете организации, те са обединени в ново дружество - „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ АД.

Към днешна дата акционерното дружество носи името БОРИКА АД, а акционери в него са 20 банки в страната.

Компанията продължава да бъде основен партньор на банките в изграждането на съвременна ИТ инфраструктура и предоставянето на иновативни решения за техните крайни клиенти.

1992 г.

На 25.02.1992 г. започва разработването и подготовката за внедряване на Банковата Интегрирана Система за Електронни Разплащания (БИСЕРА) за сетълмент на междубанковите плащания на следващия ден.

На 5.10.1992 г. е внедрена в експлоатация версия 1 на БИСЕРА (БИСЕРА 1) с участието на всички банки и техните клонове в страната.

1993 г.

Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е създадена през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка (БНБ) с Решение на УС на БНБ. През 2004 дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество (ЕАД) на Българска народна банка. През 2005 г. дружеството става акционерно дружество, при което Българска народна банка продава 63.76 % от капитала на дружеството на 25 местни банки.

1994 г.

Стартиран е проект БАНКНЕТ за изграждане на интегрирана банкова Х.25 мрежа за пренос на данни. Днес Infobank e WEB–базирано приложение, предназначено да предоставя информация за състоянието и движението по банковите ви сметките, независимо от това къде се намирате. Системата поддържа достъп до пълната информация за текущото салдо, постъпилите и наредени плащания по сметките Ви в различни банки.

1996 г.

Въведена е услугата за превключване на междубанковите разплащания с платежни карти в страната - SWITCH. Изградени са онлайн интерфейсни връзки от тип host-to-host с банки и платежни институции със самостоятелни авторизационни центрове.

2000 г.

Разработен е проект СЕБРА за обслужване плащанията на разпоредителите с бюджетни кредити.

2003 г.

Сетълментът на приетите от БОРИКА транзакционни файлове се изпълнява посредством системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС на БНБ.

Компанията е регистрирана в SWIFT като Сервизно бюро, мажоритарна собственост на SWIFT членове, и предоставя на своите клиенти индиректна свързаност към SWIFTNet (Shared Connection) и достъп до пълния набор от услуги на SWIFT по сигурен и икономичен начин.

Изградена е инфраструктура за информационна сигурност РКI и е внедрена система за предоставяне на удостоверителни услуги В-Trust; „Банксервиз“ АД е регистрирано като Доставчик на Удостоверителни Услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2007 г.

Разработен и внедрен е проект еFaktura.bg за електронен обмен на финансови документи между доставчици и купувачи, подписани с Универсален Електронен Подпис (УЕП), чрез консолидатор. Издадена е първата електронна фактура у нас.

2008 г.

Разработен е програмен продукт SEPA трансформатор за трансформиране на използваните МТ съобщения към новите SEPA съобщения за извършване на SEPA кредитен трансфер.

2009 г.

Разработена е платежна система БИСЕРА7EUR за обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на плащанията.

2013 г.

Стартира услугата Cash M, която позволява изпращане на пари от банкова сметка, банкова карта или в брой в банков офис, известяване на получателя чрез използване на мобилен телефон и получаването им в брой чрез АТМ.

Разработено е мобилно приложение Mobi-B, което позволява на картодържателите да използват картови услуги чрез мобилен телефон. Приложението дава възможност за регистриране на множество карти, издадени от различни банки участващи в Mobi-B.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни