English
Search icon

Приемане на картови плащания

Картовата система БОРИКА осигурява приемане / акцептиране на всички платежни карти, издадени на територията на страната, на всички терминални устройства АТМ и ПОС, както и на Интернет търговци, включени в системата. Рутира авторизации с... Вижте повече

АТМ

За терминалните устройства АТМ се предлага богат набор услуги – сертификация, подготовка за инсталация, услуги, гарантиращи безпроблемната им работа, различни видове статистики и журнали. На банките, чиито АТМ-и са свързани към картовата система БОРИКА, се предоставя онлайн система за следене на наличността и техническото им състояние. Вижте повече

ПОС

На клиентите на БОРИКА се предлага широка гама услуги, свързани с ПОС терминални устройства. Сред тях са сертификация, подготовка за инсталация и първоначално включване с базови параметри, активиране и деактивиране. Предлаганите от БОРИКА услуги позволяват на банките и платежните институции лесно и гъвкаво управление на мрежата от ПОС терминали и търговци, които те обслужват. Вижте повече

Издаване

БОРИКА предоставя на банките и платежните институции, които издават карти чрез системата БОРИКА, авторизация на заявките за трансакциите, извършени с техни карти на физически и виртуални терминални устройства АТМ и ПОС в страната и чужбина. Те имат възможност да управляват състоянието, наличността по сметката, лимитите и други параметри на обслужваните от тях карти. Вижте повече

Персонализация на карти и печат на ПИН

БОРИКА осигурява пълен набор услуги за персонализация на платежни карти, включващ подготовка на данни за персонализация на магнитна лента и чип, изчисляване на секретни данни и физическа персонализация. Дружеството предлага автоматизираното пликоване на персонализирани карти. ПИН кодът се отпечатва върху трислоен плик с карбонов предлист. Предоставена е и възможност за електронна доставка на ПИН чрез SMS. Вижте повече

Сигурност на картови трансакции

БОРИКА предоставя на банките и платежните институции система за мониторинг на трансакции с техни карти и на техни терминали. На базата на дефинирани правила могат да се следят извършваните трансакции, да се осъществяват анализи за евентуални злоупотреби и да се реагира своевременно при установяване на такива, като по този начин се намаляват загубите. БОРИКА предоставя достъп до система за оспорени трансакции, чрез която се реализира информационен обмен между потребителите, свързан с измами и Вижте повече

Програма за лоялност

Програмата за лоялност е програма, даваща възможност на картодържателите на банката да натрупват бонус точки за извършените от тях ПОС трансакции и за използваните други банкови продукти, както и да харчат натрупаните точки на определени ПОС... Вижте повече

Картов бек-офис

Предназначен е за финансови институции,които могат да управляват бизнеса с местни и международни дебитни и кредитни банкови карти. Автоматизира бизнес процесите в картовия център по издаване и управление на банкови карти, обслужване на кредити по кредитни карти, счетоводно отразяване и финансов анализ. Предлага се в два варианта – софтуерен лиценз и като услуга (SaaS). Вижте повече

Mobi-B

Mobi-B е услуга за управление на банкови карти чрез мобилен телефон, която няма аналог на българския пазар. Тя е предназначена за всички притежатели на банкови карти, издадени от банки участнички в Mobi-B и регистрирани в системата БОРИКА, които искат... Вижте повече

Cash-M

Cash-M е услуга, която позволява изпращане на пари от банкова сметка, банкова карта или в брой в банков офис, известяване на получателя чрез използване на мобилен телефон и получаването им в брой чрез АТМ.... Вижте повече