English
Search icon

АТМ

За терминалните устройства АТМ се предлага богат набор услуги – сертификация, подготовка за инсталация, услуги, гарантиращи безпроблемната им работа, различни видове статистики и журнали. На банките, чиито АТМ-и са свързани към картовата система БОРИКА, се предоставя онлайн система за следене на наличността и техническото им състояние. Вижте повече

ПОС

На клиентите на БОРИКА се предлага широка гама услуги, свързани с ПОС терминални устройства. Сред тях са сертификация, подготовка за инсталация и първоначално включване с базови параметри, активиране и деактивиране. Предлаганите от БОРИКА услуги позволяват на банките и платежните институции лесно и гъвкаво управление на мрежата от ПОС терминали и търговци, които те обслужват. Вижте повече

Софтуерен ПОС

Софтуерният ПОС представлява мобилно приложение, което позволява приемането на плащания посредством NFC, от устройства с операционна система Android, включително смартфони и таблети. Вижте повече

Управление на карти

БОРИКА предоставя на банките и платежните институции, които издават карти чрез системата БОРИКА, авторизация на заявките за трансакциите, извършени с техни карти на физически и виртуални терминални устройства АТМ и ПОС в страната и чужбина. Те имат възможност да управляват състоянието, наличността по сметката, лимитите и други параметри на обслужваните от тях карти. Вижте повече

Производство на карти и ПИН

БОРИКА осигурява пълен набор услуги за персонализация на платежни карти, включващ подготовка на данни за персонализация на магнитна лента и чип, изчисляване на секретни данни и физическа персонализация. Дружеството предлага автоматизираното пликоване на персонализирани карти. ПИН кодът се отпечатва върху трислоен плик с карбонов предлист. Предоставена е и възможност за електронна доставка на ПИН чрез SMS. Вижте повече

Електронна търговия и мобилни услуги

Вижте повече

Управление на риск и съответствие

БОРИКА предоставя на банките и платежните институции система за мониторинг на трансакции с техни карти и на техни терминали. На базата на дефинирани правила могат да се следят извършваните трансакции, да се осъществяват анализи за евентуални злоупотреби и да се реагира своевременно при установяване на такива, като по този начин се намаляват загубите. БОРИКА предоставя достъп до система за оспорени трансакции, чрез която се реализира информационен обмен между потребителите, свързан с измами и Вижте повече

Програма за лоялност

Програмата за лоялност е програма, даваща възможност на картодържателите на банката да натрупват бонус точки за извършените от тях ПОС трансакции и за използваните други банкови продукти, както и да харчат натрупаните точки на определени ПОС... Вижте повече

Cash-M

Cash-M е услуга, която позволява изпращане на пари от банкова сметка, банкова карта или в брой в банков офис, известяване на получателя чрез използване на мобилен телефон и получаването им в брой чрез АТМ.... Вижте повече