English
Search icon

Услугата ИНФОБАНК2 представлява WEB базирана система, осигуряваща бърз и лесен достъп на клиентите до техния финансов профил, базиран на информацията по сметки, открити при банки на територията на страната.
Подходяща е за бизнес клиенти, които поддържат голям брой разплащателни сметки в една или няколко местни банки и/или имат широка мрежа от клонове и офиси в цялата страна.
Услугата се предлага в два варианта:

  • ИНФОБАНК2 с уеб достъп – зареждане в системата от обслужващите банки на извлечения с движения по банкови сметки на клиенти, заявили услугата. Клиентите на услугата получават консолидирана информация за извлеченията си от всички банки. Достъпът до системата е чрез Квалифициран електронен подпис, потребителско име и парола;
  • ИНФОБАНК2, интегрирана с Информационна система (счетоводни и ERP системи) – услугата включва получаване на информация за движенията по сметките чрез SOAP web услуга. Предоставената информация се основава на извлечения, които са „финални “. За „финално“ се приема извлечение по сметка към дата, за което е заредено извлечение за следваща работна дата.

Основните функции, които предлага системата са:

  • Информация за текущи салда по сметките, както и към конкретна дата;
  • Движения за сметка или по сметки за определен период – възможност за селекция по различни реквизити (дебитни или кредитни записвания, валута, сума, по банки и др.);
  • Консолидация на информацията по различни критерии – по банки, сметки, валути или в комбинация;
  • Създаване на картотека с контрагенти – търсене, справки за плащания от/към контрагент;
  • Печат и експорт на данните в различни формати;
  • Административни функции;
  • Съхранение на информацията за дълъг период от време.

Услугата се предоставя на основание сключено споразумение, след депозирано заявление от Клиент в офис на БОРИКА.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни