English
Search icon
19 Септември 2019, четвъртък

БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация

БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация
БОРИКА събра клиенти и партньори на семинар, посветен на съвременните софтуерни решения за идентификация

На 18 септември БОРИКА АД събра клиенти и партньори от банковия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор, по време на семинар на тема „Подписване и идентификация с B-Trust“.

„През последните няколко години правната рамка в Европа промени пазара на услуги по автентикация, позволявайки развитието и предоставянето на нови услуги и промяна на нивото на дигитализация в областта“, това коментира Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД, при откриването на семинара.  

Първият водещ фактор за новата пазарна ситуация е правната европейска уредба, и по-специално PSD2 регулацията. Тя определя необходимостта от силна многофакторна идентификация на клиента и в частност нуждата от сигурно отдалечено удостоверяване на неговата самоличност. Вторият ключов фактор са новите стандарти за удостоверителни услуги eIDAS, приети през 2014 г. Те позволяват отдалечена идентификация и отдалечено използване на средства за идентификация, което обуславя създаването и повсеместното навлизане на облачен електронен подпис. „PSD2 и eIDAS на практика отвориха пътя за навлизането на пазара на мобилните устройства за подписи“, уточни Мирослав Вичев.

Според неговите думи, облачният квалифициран електронен подпис (ОКЕП) представлява успешно надграждане на квалифицирания електронен подпис, елиминирайки някои негови недостатъци и предлагайки много по-високо ниво на сигурност. За някои услуги обаче не е необходимо да се ползва електронен подпис. В тези случаи удачно решение е токънът, който се ползва за подписване, но без квалифициран е-подпис (КЕП). Реално токънът ползва технологията на КЕП, но представлява неквалифицирана услуга.

Облачният квалифициран електронен подпис B-Trust

„ОКЕП пренася услугата „квалифициран електронен подпис“ от физическия носител (смарт картата) към облака, при наличие на  ключове, съхранявани при доставчика, и при нови стандарти за сигурност. Услугата се базира на двуфакторна автентикация – нещо, което имам (мобилен телефон), и нещо, което знам (PIN), което увеличава степента на сигурност. В същото време правната сила на ОКЕП е равна на тази на КЕП“, обясни Димитър Николов, мениджър „Бизнес развитие“, отдел „Управление на продукти“ в БОРИКА АД.

Услугата ОКЕП се ползва през мобилен телефон, като за целта е необходимо клиентът да има инсталирано приложение B-Trust Mobile и браузър за онлайн достъп до клиентския портал на B-Trust или до партньорските системи, интегрирани с ОКЕП. Услугата предлага широк обхват от потребителски сценарии, удобна употреба, ценова ефективност поради наличие на гъвкаво ценообразуване, надеждна идентификация и висока степен на сигурност. В сравнение с КЕП, ОКЕП елиминира неудобството от инсталиране на драйвери и конфигурация на браузъри и не разчита на сигурността при клиента и на неговия компютър.

През последната година БОРИКА АД добави редица новости към своя ОКЕП, сред които нови функционалности в клиентския портал, биометрия, интеграция с фронт-офис на доверяващи страни, проверка на данни в RegiX, приложения в партньорски системи и редица други.

Основните приложения на ОКЕП са подписване на документи, автоматизирано подписване на документи и автентикация. На практика ОКЕП представлява средство за сигурна клиентска автеникация (SCA) според PSD2, уточниха от БОРИКА АД.

По думите на Димитър Николов предстои развитие на ОКЕП B-Trust в посока предлагане на професионални подписи (на юридически лица), интеграция с решение за неприсъствена идентификация на базата на одобрена методика, създаване на система за документооборот в клиентския портал, което ще позволи изпращане на документи между потребители, и не на последно място – разработка на регистър на овластяванията (частна схема за е-овластяване), който може да предоставя информация например дадено физическо лице кое юридическо лице представлява.

Като част от програмата на семинара бяха демонстрирани решения, базирани на ОКЕП B-Trust в различни партньорски организации. Такива са решението за е-автентикация в системите на електронното управление. Специален портал, разработен от Държавна агенция „Електронно управление, предоставя достъп до електронни административни услуги чрез ползване на ОКЕП B-Trust. Този портал позволява използване на услуги, достъпни чрез ОКЕП, в 986 регистрирани администрации, както и извършване на справки в над 65 регистъра. Бяха демонстрирани също така решение за автоматизирано подписване с ОКЕП в системата за заявяване и одобрение на отпуски TIMEOFF.GURU, използване на облачен КЕП като средство за SCA според PSD2 в Банка Пиреос, както и решение за използване на ОКЕП в интернет банкиране чрез интеграция на облачния подпис в система за е-банкиране и използването на ОКЕП като средство за подписване.

B-Token – част от B-Trust Mobile

„Услугата B-Token представлява средство за SCA, използващо неквалифициран електронен подпис. Тя ползва една и съща структура с ОКЕП T-Trust, базира се на PKI технологии, спазва всички изисквания за сигурност на квалифицираната услуга и се ползва в едно приложение с Облачния КЕП, което предоставя на клиентите възможност да работят с познат потребителски интерфейс“, обясни Иван Велков, директор „Развитие на продукти и услуги" в БОРИКА АД. В същото време B-Token се различава от ОКЕП по това, че идентификацията при тази услуга се извършва според политиката на институцията, ползваща токъна, съдържа данни, подадени от съответната институция, ограничена е в рамките на тази институция и предоставя опростена регистрация като средство за SCA. Основните приложения на B-Token включват използването му като средство за SCA, подобно на ОКЕП, както и допълнителни услуги според изискванията на дадената институция.

„Макар че днес двуфакторната автентикация е стандарт, в нея не е задължително да бъде включена биометрия“, коментира Боян Дамянов, ръководител отдел "Електронна търговия и мобилни услуги" в БОРИКА. Биометричната автентикация обаче се налага все повече като задължително средство – особено в банковите институции. Една причина за това е бързата, лесна и удобна автентикация именно чрез биометрия, както и удобството за всички видове клиенти. „В същото време предлаганата масово днес автентикация чрез статична и динамична парола наистина предоставя доста високо ниво на сигурност, но тя все пак е по-ниска в сравнение с биометричната автентикация“, сподели той. Затова B-Token предлага установяване на идентичност както чрез принадлежност (биометрия) и притежание (мобилно устройство), така и чрез знание (ПИН) и притежание (мобилно устройство), като клиентите могат да избират кой тип идентификация да ползват.

„Използването на B-Token и облачния КЕП като средство за SCA в 3DS оторизация при ползване на услуги и закупуване на стоки в онлайн магазини също е много удачно и иновативно приложение“, каза още Боян Дамянов. Като цяло предимствата на B-Token са ценово предимство, олекотена процедура на регистрация в сравнение с ОКЕП, широко приложение и редица други.

“Бъдещите планове на БОРИКА АД във връзка с развитието на ОКЕП включват стартиране на услугата Облачен КЕП за еднократно използване“, обяви Димитър Николов. Това е КЕП от разстояние с кратка валидност на удостоверението и ограничен до еднократно полагане върху документ или набор от документи. Целта е улесняване на използването на Облачния КЕП и намаляване на рисковете за доверяващата страна. За ползване на КЕП за еднократно използване не е необходимо клиентът да има инсталирано приложението B-Trust Mobile. Достатъчно е само да разполага с мобилен телефон, на който може да получава смс известия. Институциите, където този вид ОКЕП би намерил широко приложение, са пенсионноосигурителни фондове, застрахователни компании и компании за потребителско финансиране. Услугата е лесна за използване от крайни клиенти, осигурява изцяло безхартиен процес и предоставя лесна интеграция със специфични услуги. „Плановете на БОРИКА АД включват също внедряване на процес по неприсъствена идентификация при получаване на ОКЕП“, сподели още Димитър Николов.

Потенциални партньори на БОРИКА АД  във връзка с ОКЕП са крайни потребители, местна регистрираща служба, доверяваща страна, интегратор, комбинация от местна регистрираща служба и доверяваща страна и институция, ползваща B-Token. „Услугите, предоставяни на различните типове потребители са много разнообразни, а схемите на заплащане са изключително ценовоефективни, като в много случаи могат да се постигнат значими икономии от мащаба“, коментира в заключение Красимир Георчев, директор „Продажби“ в БОРИКА АД.

Участниците в семинара наблюдаваха и демонстрация на облачните решения в различни партньорски организации: е-автентикация в системите на Електронното управление (ДАЕУ), aвтоматизирано подписване с oблачен КЕП в системата за заявяване и одобрение на отпуски TIMEOFF.GURU (IBS България), oблачен КЕП като средство за SCA според PSD2 (Piraeus Bank) и oблачен КЕП в интернет банкиране, регистрация като средство за автентикация и подписване на платежно нареждане (DAIS Software).

Други новини

Търговският офис на БОРИКА в град Русе – с нова локация
10 Септември 2020, четвъртък

Търговският офис на БОРИКА в град Русе – с нова локация

От 14 септември клиентите на Дружеството ще бъдат обслужвани на адрес: ул. Александровска 97...

Повече
14 Август 2020, петък

На 21 август, петък, офисът на БОРИКА в Пловдив ще бъде с ограничени функции

Причината е планов ремонт в сградата и очаквани прекъсвания в електрозахранването в часовия интервал от 09.00 до 16.30 ч....

Повече
Абитуриентите от SOS детски селища Велико Търново – уверени и красиви с подкрепата на служителите на БОРИКА
29 Юни 2020, понеделник

Абитуриентите от SOS детски селища Велико Търново – уверени и красиви с подкрепата на служителите на БОРИКА

За втора поредна година служителите на БОРИКА обединиха усилия и средства, за да подпомогнат ...

Повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни