English
Search icon
20 Ноември 2023, понеделник

Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“

Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“
Нови решения за картовия бизнес, електронна търговия и превенция от измами бяха представени по време на семинара „БОРИКА Нова Генерация“

Клиентският семинар за програма „БОРИКА Нова Генерация“ (БНГ) за поредна година събра над 150 представители на банковата общност, които изпълниха конферентната зала в хотел „Интерконтинентал“. В семинара, модериран от Нели Йоловска, Главен директор „Продажби“ в БОРИКА, екипи от различни структури на Дружеството представиха постигнатите резултати по отношение на нови решения за АТМ, хардуерни и софтуерни ПОС терминали, картови продукти и електронна търговия, въвеждане на нови централизирани модели за приемане на карти. Важно място беше отделено и за Anti-fraud дейностите по мониторинг и превенция от измами. Вниманието на аудиторията беше приковано от интерактивните 1:1 интервюта на сцена с представители на УниКредит Булбанк, Пощенска банка и ПроКредит Банк, които разказаха за успешно внедрени в техните институции решения от БОРИКА.

По традиция семинара откри Мирослав Вичев, Главен изпълнителен директор на БОРИКА, който приветства присъстващите и изтъкна важността на събитието в контекста на предстоящото приемане на еврото и подготвителната работа, която трябва да осъществи цялата банкова общност заедно.

Услугите за обслужване на картови плащания на АТМ и ПОС представи Александър Чолаков, Ръководител отдел „Акцептиране на плащания на ATM и ПОС“ в БОРИКА. Новост през тази година е стартът на международен acquiring от страна на БОРИКА, който ще позволи обслужването на трансакции на ПОС терминали в Гърция, Италия, Испания, Франция, Литва и Ирландия. По отношение на ATM се работи по внедряване на допълнителна функционалност, осигуряваща възможност на приемащите институции да прилагат Surcharge/Access fee за международни трансакции, а по-рано през годината бяха въведени в експлоатация банкомати с рециклираща функция, позволяваща внесените банкноти да бъдат на разположение и за теглене от устройствата. Най-съществен напредък се отбелязва по отношение на Софтуерния ПОС терминал, както в точките за обслужване на клиенти, така и в броя институции, които предлагат решението на своите клиенти. Именно успешното внедряване на решението за Софтуерен ПОС терминал, в срокове по-кратки от очакваните, както и миграцията на ПОС терминали към системата Way4, беше темата на интерактивното интервю на Александър Чолаков с Георги Хворев, Мениджър "Карти и ПОС Бизнес" в УниКредит Булбанк. За УниКредит Булбанк, която е най-големият акцептор по отношение на ПОС устройства, мигрирането към новата платформа е обширен и важен проект. Георги Хворев изтъкна, че при такъв голям проект неминуемо се срещат трудности, но с регулярните срещи между екипите и професионалното съдействие от страна на БОРИКА, тези трудности са преодолени изключително бързо и по възможно най-ефективния начин. Попитан за практически съвет към аудиторията, той посочи анализа на текущите типове ПОС устройства и видовете комуникации като задължителна първа стъпка, преди стартиране на подобен проект.

С централизираното приемане на карти на международните картови схеми UnionPay и Discover запознаха професионалната аудитория Виолета Чолакова, Мениджър "Картови схеми и регулации" в "Национална картова и платежна схема" (НКПС), част от БОРИКА АД, и Радостина Димова, Координатор проекти, отдел "Управление на проекти" в БОРИКА. Те направиха обзорен преглед на централизирания модел и посочиха негови стратегически предимства, както и основни моменти в бъдещото развитието на проектите.  Приемането на карти на UnionPay International по централизиран модел е новост за нашия пазар, като в момента в реална среда вече оперира УниКредит Булбанк с всички АТМ устройства и около 70% от ПОС терминалната си мрежа. През следващите няколко месеца предстои поетапното включване на АТМ и ПОС устройствата и на Първа инвестиционна банка, а в рамките на 2024 година следва да се присъединят и останалите участници на пазара. Международната картова схема Discover Financial Services оперира на нашия пазар и към момента посредством Diners Club Bulgaria. През следващата година се планира приемането на карти с бранд на Discover и Diners Club да се установи по централизирания модел на НКПС за приемане на карти, като се планира включване на всички участници едновременно в рамките на 2024 г.

Развитие на текущата Issuing система представиха Светослава Нетова, Ръководител проекти и Емил Георгиев, Ръководител отдел "Издаване на картови продукти" в БОРИКА. Те презентираха предстоящи промени, свързани с управлението на баланси и разполагаема наличност по карта/сметка (OPEN TO BUY – OTB), както и проектните планове за сертификационните проекти с международните схеми. По време на семинара беше представен и глобален план за реализацията на новото решение за Issuing в новата среда Way4, като очакванията са да бъде мигрирана първата пилотна институция в края на 2024 година.

„По данни на МВФ България е на трето място по ръст на електронната търговия сред 37 страни в Европа. Пред нас са само Естония и Румъния“ с тези думи започна своето изложение Боян Дамянов, Ръководител отдел „Електронна търговия“. Като разгледа детайлно различни статистически данни, той изтъкна огромния потенциал на e-commerce сегмента. През последните години се наблюдават положителни промени, свързани с намаляване на обема на неуспешни e-commerce трансакции, и дела на операциите, свързани с измами с банкови карти, и се отчита значително нарастване на обема на картовите трансакции. БОРИКА продължава да работи по внедряване на нови функционалности, чрез които да се улесни изпълнението на все по-високите изисквания за повишаване дела на успешните автентикации. Новите услуги, които Дружеството ще предложи, са Developer Portal за разработчици и e-commerce търговци, както и услуга за E-com акцептиране на Дигитални портфейли (Apple Pay и Google Pay), при която се очаква сериозен потенциал за ръст на трансакциите.

В интерактивната сесия гост на Боян Дамянов бе Иван Милчев, Началник отдел "АТМ, ПОС и терминали за самообслужване" в Пощенска банка. Банката предлага решението Виртуален ПОС терминал на своите клиенти и вече има натрупан опит с тази услуга. Иван Милчев сподели, че част от търговците изпитват затруднения при внедряването на виртуални ПОС терминали, затова предлагането на готови Plugin решения от страна на БОРИКА е много полезен подход – спестяват се усилия при интеграция и процесът се ускорява. „Банката печели – не се налага служителите ни да отговарят на технически въпроси и имаме време да се фокусираме върху бизнеса“, допълни той.

Anti-fraud темата продължава да е във фокуса на банките и финансовите институции. За платформата Safer Payments, която предлага мониторинг и превенция от ново поколение, говори Владимир Василев, Ръководител отдел "Защита от картови измами". Safer Payments е централизирана Anti-fraud системата и отговаря на всички международни картови стандарти и европейски директиви. През март 2023 г. платформата е внедрена в реална среда на БОРИКА с пилотното участие на  ПроКредит Банк. По време на семинара, в разговор с Владимир Василев, Кристина Камберова, Ръководител отдел "Картови плащания" в ПроКредит Банк разказа за функционалностите и ползите от нейното използване. „Safer Payments успява да структурира и градира данните, така че до служителите в банката достига добре анализирана информация, което ни помага да взимаме бързи решения“, сподели тя. В хода на интервюта г-н Вичев  се обърна към присъстващите с думите, че при Anti-fraud дейностите не трябва да има конкуренция. „Необходимо е всички участници в процеса да работим заедно чрез взимане на решения с по-дългосрочна визия и използване на централизирана платформа, с цел постигне на необходимата ефективност.“, допълни той.

В панелната дискусия на тема „Проекти и планове за реализация в контекста на приемане на еврото“, на която модератор бе Радослав Димитров, Главен директор „Карти и терминали“ в БОРИКА, участваха Ралица Тотева-Захариева, Ръководител отдел „Управление на проекти“, Александър Чолаков, Емил Георгиев и Боян Дамянов. Те очертаха бъдещите планове за реализация  и очаквани промени в отделните направления на картовите услуги, както организационни, така и от техническа гледна точка, свързани с приемането на евро като законно платежно средство в Р. България, и обърнаха внимание на най-важните промени и сроковете за тяхната реализация.

В заключение с думите „Евро промените са не само въпрос на национален план, но и на много допълнителни дейности, които ние като общност трябва да направим заедно. Разчитаме на вас за активно взаимодействие и обратна връзка, за да изпълним проекта за еврото в необходимия срок.“, Мирослав Вичев закри панелната дискусия, а с това и семинара.

Други новини

Внимание: Измамни имейли от името на e-Faktura!
13 Февруари 2024, вторник

Внимание: Измамни имейли от името на e-Faktura!

Вижте сравнението между легитимните имейли, изпратени от платформата e-Faktura и тези със зловредно съдържание...

Научете повече
 „Обядвай с шефа“ 3
2 Февруари 2024, петък

Г-н Мирослав Вичев стана част от инициативата „Обядвай с шефа“

Форматът среща амбициозни млади хора с лидери на компании и цели да направи още по-силна връзката между бизнеса и младежите...

Научете повече
Работно време на търговските офиси и Контактния център на БОРИКА за коледните и новогодишни празници
21 Декември 2023, четвъртък

Работно време на търговските офиси и Контактния център на БОРИКА за коледните и новогодишни празници

В последния работен ден от годината търговските офиси ще работят с намалено работно време от 08.30 до 12.00 ч...

Научете повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни