English
Search icon

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК #TA-032024

БОРИКА АД търси да назначи Технически сътрудник в Главна дирекция "Инфраструктура".

Вашите задължения ще включват:

 • Приемане, класифициране, разпределяне и насочване на кореспонденцията от/към външни кореспонденти и вътрешни структури на Дружеството;
 • Работа с деловодната система на Дружеството по регистриране и управление на документооборота; 
 • Водене на протокол от формални срещи на съвети и комисии;
 • Организиране на срещи и работен календар за директорите на структури;
 • Подготовка на залите за работни срещи и подпомагане организирането на заседания и събития;
 • Изготвяне на справки и подпомагане на работните процеси в екипа;
 • Администриране на служебните мобилни телефони.

От Вас очакваме:

 • Висше образование;
 • Отлична езикова култура;
 • Много добри комуникационни умения и умения за работа в екип;
 • Конфиденциалност и лоялност;
 • Спазване на срокове и приоритизиране на задачи;
 • Прецизност и отговорност с внимание към детайла;
 • Проактивност, организираност и самодисциплина;
 • Добро ниво на владеене на английски език; 
 • Високо ниво на компютърна грамотност – свободно ползване на MS Office (Word, Excel, Outlook).

Предимства

 • Опит в работа с деловодна и ERP система;
 • Предишен опит на подобна позиция (минимум 2 год.)

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.

Aко описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 26.04.2024 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.