English
Search icon
11 Ноември 2019, понеделник

Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките

Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките
Успешното внедряване на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква взаимно разбиране за обща работа с банките

Успешното внедряване и прилагане на програмата БОРИКА Нова Генерация изисква съвместни усилия и координация на всички заинтересовани страни – както на БОРИКА, така и на финансовите институции. С тези думи главният изпълнителен директор на БОРИКА АД Мирослав Вичев откри семинара, посветен на постигнатото и предстоящото по изпълнението на програмата. „Най-същественият момент е взаимното разбиране за обща работа“, сподели той. Актуалния статус на програмата представиха Катерина Благоева, програмен мениджър „БОРИКА Нова Генерация“, и Радослав Димитров, директор „Карти и терминали“. „Проектът за ATM Acquiring е приключил, като в момента тече процес на миграция на клиенти“, обясни Катерина Благоева и допълни, че на същия етап се намира и проектът за национален суич.

Националният суич

Националният суич (NS) представлява основната връзка между всички платежни и финансови институции в България, като той е отговорен за превключването между тях, и по-конкретно за issuing и acquiring трафика. По думите на Захари Ангелов, проектен мениджър „National Switch“, подходът за миграция на банките към NS включва изграждане на NS issuing интерфейси, старт на миграция на АТМ и ПОС терминали към Way4 CMS, поетапно включване на acquiring трафик към националния суич, унаследени интерфейси за issuing трафик, старт на миграция на карти към Way4 CMS и спиране на унаследените EM интерфейси след пълна миграция на устройства. „Всички issuing интерфейси са изградени и по тях се насочват авторизационни съобщения към всички външни участници. В момента се изготвят индивидуалните планове за поетапно превключване на acquiring трафика на участниците, като следващите стъпки ще бъдат пилотно превключване на част от тях, а през първото тримесечие на 2020 – цялостно превключване на acquiring трафика за всички участници“, уточни Захари Ангелов.

Модели на управление на ПОС и ATM

Благодарение на системата Way4 БОРИКА предлага също така нов модел на управление на ATM и ПОС. “Собствениците на банкомати могат да се възползват от новия модел на подготовка и инсталация на ATM, който предполага извършване на споменатите дейности изцяло от сервизните организации, като за целта е необходимо само да подадат заявка за инсталация през системата Way4“, обясни Антон Борикин, ръководител на отдел „Акцептиране и плащания на ATM и ПОС“. Заявката се предава към системата за управление и мониторинг на банкоматни мрежи ProView, от където съответната  сервизната организация придобива необходимите за подготовка на АТМ данни, след което следва монтаж на банкомата на съответната локация. „Вече работим с 3 пилотни банки относно ProView“, съобщи Антон Борикин. По неговите думи предимствата на новото решение са икономия на време, намаление на разходите и оптимизация на процесите. „В рамките на следващите няколко месеца проектът предстои да бъде финализиран“, уточни той.

БОРИКА ще предлага също така удачно и изключително удобно за банките аутсорсинг решение във връзка с техните ПОС устройства. За разлика от досегашния модел на подготовка и инсталация на ПОС терминали, който създава значително натоварване за банките, националният оператор вече предлага в допълнение и алтернативен модел, според който БОРИКА придобива ПОС устройствата от сервизни организации и при входяща заявка от дадена банка, входирана през системата Way4, ги подготвя и инсталира за съответната банка. Услугата предоставя бързина на изпълнение за обекти в страната, особено в големите градове, благодарение на офисите на БОРИКА в различните локации, а предимствата й отново са икономия на време, намалени разходи и оптимизация на процеса. „Именно чрез услугата за предоставяне на ПОС на аутсорсинг, целим да улесним банките и да оптимизираме дейностите по инсталация на ПОС терминали“, уточни Антон Борикин.

Постигнатия прогрес по отношение на ATM Acquiring-а систематизира Георги Нинков, главен експерт „Бизнес анализ“ към секция „Бизнес развитие карти“. Този прогрес се изразява в успешно приключени сертификационни и пилотни фази в контролирана реална среда с три институции, стартирана реална работа по ATM миграцията на тези институции и съвместно планиране на старта на индивидуални миграционни проекти с други финансови институции според тяхната готовност.

Way4 CMS като услуга

„Услугата Way4 CMS предоставя богат обхват и задълбочена функционалност“, коментира Петър Буров, ръководител на отдел „Картови продукти и издаване“. Тя помага за бързо и ефективно постигане на бизнес целите на клиентите и предоставя лесна стандартизирана интеграция с други системи. Системата включва управление на acquiring продукти, управление на тарифи и управление на счетоводни модели, включително поддържане на главната книга, което позволява тя да се ползва като самостоятелна счетоводна система. Чрез Way4 CMS може да се извършва управление на оспорени плащания по международни такива, което освен това управление включва още управление на събиране на дълга и управление на риска. Way4 CMS предоставя също така богата функционалност по изготвяне на отчети и справки, включително регулаторна отчетност, бизнес справки и анализи, както и интеграция със склад за данни.

Специален акцент бе поставен и върху системата за антифрод на Way4. „Решението Way4 RTRM работи в реално време и е с много високо ниво на параметризация“, отбеляза Ясен Янев, ръководител на отдел „Защита от картови измами“. То позволява да се добавят нови и иновативни методи за борба с измамите и предоставя богат набор от критерии за конфигуриране и генериране на справки. Решението е с високо ниво на сигурност, бързина и наличност.

3-D Secure: срокове за миграция

Регулаторният срок за покриване на изискванията за сигурност 3-D Secure и задълбочено установяване на идентичността на клиента при плащания с карти в интернет  е удължен до края на 2020 г.“, обяви Боян Дамянов, ръководител на отдел „Електронна търговия и мобилни услуги“. Според анкета на европейския банков орган EBA, проведена през юли и август 2019 г., преобладаващата част от 90 институции в Европа ще бъдат готови  с 3-D Secure версия 2 в края на 2019 или началото на 2020, но ще им бъдат необходими 18 месеца за имплементация. Според проучване пък, проведено през септември 2019 г., няма нито една държава в Европа, готова незабавно да въведе strong customer authentication . „Това, а и редица други фактори наложиха удължаване на срока до 31.12.2020 г.“, обясни Боян Дамянов. Експертите от БОРИКА обаче предлагат по-кратък срок за страната ни – а именно третото тримесечие на следващата година. По думите на Боян Дамянов това е възможно и напълно оправдано. За целта всяка институция, която ползва услугите на БОРИКА за 3-D Secure, трябва до 15.12.2019 г. съвместно с БОРИКА да състави свой миграционен план, който след това да представи пред БНБ.

Относно методите за автентикация, много добро решение е използването на B-Trust. “Решението може да се ползва както за автентикация на карти, така и за подписване на документи“, уточни Боян Дамянов.

„Важно условие за осъществяване на безпроблемна миграция в 3DS acquiring-a e целенасочената и ясна комуникация към е-Commerce търговците.“, акцентира Даниела Василева, експерт „Бизнес анализ“ към секция „Бизнес развитие карти“. Ние от БОРИКА съветваме финансовите институции активно  да комуникират към този сегмент  следните въпроси -  кои регулации  налагат промените, какви са ползите за бизнеса от преминаването към 3-D Secure v2.1 и какви са времевите рамки, в които търговците трябва да адаптират своите сайтове за миграция към новите системи. За обезпечаване на миграцията в национален план и с цел рационално разпределение на търговците по месеци, сме предвидили да поискаме подробна информация от всички финансови институции и на тази основа да разработим възможно най-оптималния план за целта.

Системата Way4 има над 4000 клиента, а 14% от трансакциите по acquiring в Европа преминават през такава система, каза в заключение Дмитри Яцкаер, главен технологичен директор на OpenWay Group.

Други новини

БОРИКА АД дарява 35 000 лв. на СБАЛАГ „Майчин дом“, 10 000 лв. на фондация „Нашите недоносени деца“ и 10 000 лв. на SOS детски селища България
31 Март 2020, вторник

БОРИКА АД дарява 35 000 лв. на СБАЛАГ „Майчин дом“, 10 000 лв. на фондация „Нашите недоносени деца“ и 10 000 лв. на SOS детски селища България

Компанията се включва в борбата с COVID-19 с помощ за децата, техните семейства и медиците, които се грижат за тях...

Повече
Останете си вкъщи! Подписвайте документи с Облачен Електронен Подпис B-Trust, безплатно и неограничено!
18 Март 2020, сряда

Останете си вкъщи! Подписвайте документи с Облачен Електронен Подпис B-Trust, безплатно и неограничено!

За целта е необходимо клиентите да притежават мобилен телефон с инсталирано приложение B-Trust Mobile, активен Облачен Електронен Подпис и достъп до портала....

Повече
БОРИКА съветва клиентите си да подновяват електронните си подписи онлайн
12 Март 2020, четвъртък

БОРИКА съветва клиентите си да подновяват електронните си подписи онлайн

При необходимост от съдействие, клиентите могат да се обръщат към Контактния център на БОРИКА АД, на телефони 0700 199 10 или * 9910...

Повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни