English
Search icon

ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ/ АНАЛИЗАТОР #FA-092022

БОРИКА АД търси да назначи Финансов експерт/ анализатор в отдел "Анализ и контрол", дирекция „Финанси и контрол“.

Вашите задължения ще включват:

 • Подготвяне на аналитична информация и интерпретиране на финансови данни във връзка с подпомагането на процеса по вземане на управленски решения;
 • Изготвяне на планове и прогнози по отделни бизнес линии, продукти и услуги, както и финансова обосновка на различни проекти;
 • Участие в съставянето на Годишния план на Дружеството;
 • Контролиране на изпълнението на годишния план, проследяване и контрол върху спазването на правила, процедури и работни процеси;
 • Подпомагане при формирането на ценови модели, участие в ценообразуването на продукти и услуги;
 • Работа с информационната система на Дружеството;
 • Участие в дефинирането на административни и финансови процеси, имплементирането им в информационната система на Дружеството, както и поддръжка на основни номенклатури в системата;
 • Контролиране на отчетните данни в информационната система спрямо предварително планираните показатели.

От Вас очакваме:

 • Висше икономическо образование – магистър;
 • Отлична компютърна грамотност, работа с финансово-счетоводен софтуер;
 • Опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • Познания на българското счетоводно законодателство (Закон за счетоводството) и  международните счетоводни стандарти;
 • Познания на българското трудово, осигурително и данъчно законодателство;
 • Умение за анализиране на финансови, счетоводни, пазарни и други данни;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Способност за работа под напрежение, приоритизиране на задачи и спазване на срокове;
 • Организираност и проактивност.

Предимства:

 • Познаване и работа с ERP система – Microsoft Dynamics АХ или NAV.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

 • Класиране по документи.
 • Интервю на експертно ниво.
 • Интервю на ръководно ниво.
 • В рамките на интервютата на кандидатите е възможно да бъдат възлагани технически тестове и казуси за проверка на знанията.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 05.10.2022 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.