English
Search icon

Настройка и поддръжка на ПОС устройства

Подготовка за инсталация и първоначално включване на ПОС с базови параметри

Подготовката включва зареждане на ПОС терминала с необходимия софтуер и параметри, регистрирането му в авторизационната система и извършване на операции за проверка на правилната работа на терминала със системата БОРИКА.

Предоставя се и услугата „Първоначално включване на ПОС с базови параметри“, която обхваща зареждане на терминала с приложение, фиктивни параметри на търговец, ТИД, ключове и регистриране в ТМS (Terminal Management System) и авторизационната система на база стандартна (базова) заявка подадена от банката.

БОРИКА извършва и инициализация на ПОС терминали след ремонт или при подмяна на ПОС терминала. 

Активиране и деактивиране на ПОС

При активирането терминалът се зарежда с конкретните параметри за търговец и обект, който се обслужва от ПОС терминала. С тях се заместват параметрите на фиктивния търговец в системите. При деактивиране, параметрите на ПОС терминала се връщат в базовото състояние с фиктивните данни. Терминалът запазва своя ТИД и може със заявка за активиране да се инсталира при друг търговец, без физически да се връща в БОРИКА. 

Система за регистрация на заявки за терминали (TermReq)

Подаването на заявки за инсталация на АТМ и ПОС терминали, първоначално включване на ПОС с базови параметри, активиране и деактивиране на ПОС, както и промяната на отделни параметри на ПОС терминал, се извършва от банките и платежните институции чрез системата TermReq, оперирана от БОРИКА.

Услугите по инициализация на ПОС терминали, както и възможността за първоначално включване с базови параметри и последващо активиране и деактивиране на ПОС и промяна на параметрите му, позволяват на банките и платежните инстируции лесно и гъвкаво управление на мрежата от ПОС терминали и търговци, които те обслужват, без да е необходимо при всяка промяна терминалите да се носят в БОРИКА.

 

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни