English
Search icon

Запори

Запори е система за управление на бизнес процесите по обслужване на запорни съобщения. Представлява интегриран с основната банкова система софтуер, който централизирано регистрира, обработва и съхранява запорни съобщения, генерира отговори към Органи по Принудително Изпълнение (ОПИ), налага блокировки и вдига наложени запори, изпраща заявки за платежно нареждане.

Системата автоматизира дейността на банките по изпълнението на запорни съобщения в качеството им на трето задължено лице. Ефективно обслужва процеси, като проверява дали длъжник по запорно дело е клиент на банката, извлича информация относно сметки и ползвани банкови продукти, блокиране и разблокиране на суми, плащания и др.

Предимства за банката от системата "Запори":

  • Централизира дейностите по получаване и обработване на запорни съобщения в банката; 
  • Оптимизира времето за налагане/отмяна на запорите от страна на банката, както и тяхното изпълнение; 
  • Намалява разходите за обслужване на нарастващия поток от запорни съобщения; 
  • Създава централизирани регистри и поддържа електронен архив на документи за  водената кореспонденция между органа на принудителното производство и банката.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси



Последвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни