English
Search icon

PGate

PGate е централизирана единна платформа за автоматизация на бизнес процесите за управление на всички видове разплащания в лева и валута, инициирани от и към банка.

PGate включва автоматизация на широк спектър от процеси за обработка на всички входящи и изходящи парични потоци от:

  • Левови клиентски и преводи банка-банка, чийто сетълмент се извършва в RINGS - преводи по RINGS, БИСЕРА6, БОРИКА и т.н.; 
  • Местни и презгранични преводи в евро от/към банки от ЕИП, изпълнени чрез системата TARGET2; 
  • Местни и презгранични SEPA кредитни преводи (SCT); 
  • Междубанкови кореспондентски SWIFT валутни плащания. 

PGate автоматизира бизнес процесите за превантивен контрол и управление на ликвидността. Генерира и актуализира текущото салдо на банката по сметката за сетълмент. Осигурява централизирано управление и пълна автоматизация на двупосочния обмен на процесите за транспортиране, контролиране, регистриране, трансфериране на информацията, журнализиране и мониторинг на процесите.

Предоставя богата статистическа информация за мениджъри и дилъри за финансови и сравнителни анализи. Гарантира непрекъснат и сигурен обмен с необходимите защити срещу загуба, дублиране или промяна без знанието на изпращача.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни