English
Search icon

Управление на карти

БОРИКА предоставя на банките и платежните институции, които издават карти чрез системата БОРИКА, управление на състоянието, наличността по сметката, лимитите и други параметри на обслужваните от тях карти.

Поддържа се управление (промяна) на следните параметри на платежните карти, регистрирани в системата БОРИКА, които се използват в процеса на авторизация на плащания:

  • Състояние на картата (активна, блокирана, деактивирана); 
  • Наличност по сметка или кредитен лимит на картата; 
  • Лимити по картата (дневни, седмични и др.); 
  • Други параметри (разрешени операции и др.) 

Стандартният начин за промяна на параметрите на карти е чрез файлов трансфер по предварително специфицирани интерфейси. За тази цел се поддържа и оперира система за обмен на файлове, вкл. и възможност за автоматичен трансфер. Предоставят се клиентски приложения, които позволяват трансфер на файлове по сигурен начин.

Освен файлов трансфер, са налични онлайн средства за промяна на състоянието на карта (блокиране и отблокиране) и промяна на наличност чрез отдалечен достъп до авторизационната система и онлайн интерфейс.

Управлението на картите, регистрирани в система БОРИКА, позволява да се променя състоянието и да се задават параметри (лимити, наличност и др.) на ниво карта, които впоследствие да се използват при авторизация на извършвани плащания.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни