English
Search icon
30 Ноември 2023, четвъртък

М. Рангелов (НЕТЕРА) и Д. Алексиев (БОРИКА): В очакване на PSD3, иновациите чрез Отвореното банкиране се засилват осезаемо

М. Рангелов (НЕТЕРА) и Д. Алексиев (БОРИКА): В очакване на PSD3, иновациите чрез Отвореното банкиране се засилват осезаемо
снимка нетера 2

Мариян Рангелов, Оперативен ръководител на отдел „Финанси“, НЕТЕРА
Даниел Алексиев, Директор „Финтех услуги“, БОРИКА

Пред сп. "Мениджър" двамата споделят своя опит от въвеждането на модерни решения в бизнеса и за иновациите, които се засилват осезаемо в резултат на отвореното банкиране.

- Вече все повече се говори за PSD3. Доколко сме готови за директивата и с какво тя ще промени картината на отвореното банкиране?

Д. Алексиев: PSD3, заедно с Payment Services Regulation (PSR), са естественият наследник на PSD2 и промените могат да бъдат обобщени в няколко посоки – мерки за борба с новите методи на измами с цел повишаване на сигурността и доверието на потребителите, отразяване на препоръките на Европейския банков орган (ЕБО) за елиминиране на пречките в следствие от изпълнението на PSD2 от банките, опростяване и стандартизиране на регулаторната рамка, в т.ч. засилване на ролята на местните регулатори, подобряване информираността на потребителите и улесняване достъпността им и до пари в брой. Друг ключов момент е постигането на равнопоставеност между банките и небанковите доставчици на платежни услуги чрез осигуряване на директен достъп до платежните системи в ЕС. Към момента на финтех компаниите им се налага да минават през банка, за да осъществяват дейността си, а това ще е катализатор за нови продукти и решения на база Отворено банкиране. PSD3 ще подпомогне всички играчи във финансовия сектор, но реалното влизане в сила на директивата и PSR ще бъде не по-рано от началото на 2026 г.

М. Рангелов: Аз мога да коментирам отвореното банкиране от гледна точка на бизнеса и като потребител. Трите компонента на “Open banking” - „автоматизация“, „стандартизация“ и „реално време“ предоставят възможност на бизнеса да разработва различни иновативни бизнес приложения в полза на клиентите си, както и да постига по-голяма ефективност във вътрешните си процеси. Според мен развитието на отвореното банкиране не би трябвало да е продиктувано от регулаторни промени, а да е целенасочена политика за развитие на всяка финансова институция, защото е в пряка полза на клиентите ѝ.

- Как се разви услугата InfoPay от старта й през 2021?

Д. Алексиев: InfoPay стартира с основни функционалности по агрегиране на информация (баланси и движения) за много сметки от различни банки и възможности за иницииране на плащания. Надградихме, като осигурихме достъп чрез API-и нашите клиенти самостоятелно да интегрират данните от банките си в своите ERP решения, така че да оптимизират вътрешните си процеси по счетоводство или продажби. Създадохме решение SmartHub, с което финансовите институции могат да надградят техните мобилни или уеб решения като се възползват от Open banking възможностите. И най-новото допълнение към функционалностите на InfoPay е услугата Checkout – алтернативен начин на плащанията с дебитни или кредитни карти – директно с превод сметка-сметка. По този начин се разширяват възможностите за търговците техните клиенти да заплатят предлаганата от тях стока или услуга. Предпочита се от онлайн магазини, които интегрират изцяло услугата, но и от търговци без система, които изпращат линка за плащане през sms или друг канал за комуникация.

- НЕТЕРА е компания от телеком сектора, която използва InfoPay – решението за отворено банкиране на БОРИКА. Как достигнахте до него?

М. Рангелов: През втората половина на 2022 г.  стартирахме проект по внедряване на нов финансово-счетоводен софтуер като част от стратегията за дигитализация в НЕТЕРА. Процесът по обработката на банковите извлечения, осчетоводяването на банкови трансакции и алокацията им към клиентските документи е един от тежките счетоводни процеси, които в голяма степен се извършват ръчно, на ежедневна база. Решението бе информацията от банковите ни сметки автоматично да достига до финансово-счетоводната система, което да улесни обработката ѝ. Спряхме на решението на БОРИКА InfoPay, което ни позволи вместо да правим сложни интеграции с всяка наша обслужваща банка поотделно, да получим цялата ни необходима информация за банковите сметки и движенията в стандартизиран вид само с една интеграция.

- Разкажете ни повече за това как внедрихте InfoPay и как услугата улеснява финансовите процеси при вас?

Д. Алексиев: За клиентите на InfoPay създадохме допълнителна възможност за интеграция на техните ERP системи чрез АРI. Комуникацията между нас и системите на клиента позволява да се оптимизира и автоматизира процесът по управление на паричните им потоци в различните банки. Клиентът се саморегистрира в портала и обменът на данни е в реално време. Благодарение на обратната връзка на нашите клиенти и съвместната работа с тях успяхме да обогатим услугата добавяйки нови функционалности и данни. 

М. Рангелов: През услугата InfoPay ние получаваме унифицираната информация от всички банкови сметки на компаниите от групата на Нетера в реално време. Това позволява да приложим различни алгоритми за автоматизирано свързване на банковите трансакции към конкретни счетоводни документи и съответно води до автоматизираното им осчетоводяване. Друго решение, което успяхме да реализираме, е да инициираме плащания директно от финансово-счетоводната система към интернет банкирането на банката през интеграцията ни с InfoPay. Това премахна нуждата ръчно да въвеждаме платежни документи или да експортваме и импортваме файлове за пакетни плащания в различните платформи на банките. Не на последно място, за мен като ръководител на „Финанси“ на групата на НЕТЕРА, е важно да виждам наличностите по банковите ни сметки от всички наши компании на едно място и в реално време. Това позволява да управляваме ефективно ликвидността и валутната позиция на групата.

- Бихте ли споделили колко човека работят с услугата и какви са конкретните ползи за бизнеса Ви като резултат от внедряването й?

М. Рангелов: В момента InfoPay в НЕТЕРА използват 8 активни потребители, като имаме добавени близо 30 банкови сметки на 8 юридически лица от групата на НЕТЕРА. Една от непосредствените ползи от InfoPay е, че отпаднаха един куп документи, които трябваше да изготвяме към всички обслужващи банки за всяко юридическо лице от групата Нетера при всяко добавяне на нов потребител с достъп до информация за сметките на групите. Сега добавянето на потребител в InfoPay и даването на съответните права става по един елегантен начин, изцяло по електронен път.  Наред с това, InfoPay улесни и процесите на събираемост на просрочените вземания чрез интуитивните справки за плащания на клиентите както в реално време, така и за голям период назад. След като завършим успешно внедряването на новия ни финансово-счетоводен софтуер, в дългосрочен план очаквам да спестяваме над 2 човекочаса дневно от процеси по обработка и осчетоводяване на банковите трансакции и иницииране на плащания. Вярвам, че ние в НЕТЕРА тепърва ще откриваме нови приложения на информацията и услугите, изградени върху отвореното банкиране, които да внедрим в бизнеса и процесите си. Това е наистина вълнуващо!

- В каква посока ще тръгне отвореното банкиране? 

Д. Алексиев:  Потенциалът за пазарна конкуренция и иновации в сферата на Отвореното банкиране е огромен, това е и ролята на PSD3, която ще насърчава новите участници и иновативните решения. Виждаме на пазара да се тестват решения, които подпомагат процесите по кредитиране чрез изграждане на скоринг за финансовото състояние на кредитоискателите, отдалечена идентификация за нови клиенти, опознай своя клиент (KYC) и кръстосани продажби. Интересни са и приложенията за автоматизирано генериране на различни раннопредупредителни сигнали (EWS) за финансовото състояние на клиентите във фирмите за кредитиране и застраховане.
Надяваме се голяма част от банките да продължават да подобряват техническите интерфейси и качеството на данните, както и да въведат заложените промени в PSD3 преди да настъпи нормативното изискване, тъй като това ще стимулира създаването на иновативни решения, които и те самите да предложат на своите клиенти.

Източник: сп. Мениджър

Други новини

ЕИ 2
8 Февруари 2024, четвъртък

HR Лидерите на България: Емилия Иванова, ръководител отдел „Човешки ресурси“ в БОРИКА

Пред екипа на Economy.bg тя говори за своята първа работа, за преструктуриранията и трансформациите, в които е участвала активно...

Научете повече
Емилия Иванова пред Economy.bg: Е-трудовото досие пести време и средства на работодатели и служители
11 Януари 2024, четвъртък

Емилия Иванова пред Economy.bg: Е-трудовото досие пести време и средства на работодатели и служители

Ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в БОРИКА говори за работата на проекта, стъпките за неговото внедряване...

Научете повече
Списание МВ
6 Декември 2023, сряда

Мирослав Вичев пред сп. BGlobal: БОРИКА дава независимост на разплащанията в България

Има голяма перспектива за надграждане на системата за незабавни разплащания Blink и с други услуги...

Научете повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни