English
Search icon
12 Октомври 2018, петък

в. "Банкеръ": "БОРИКА Нова Генерация" променя бъдещето на картовия бизнес

в. "Банкеръ": "БОРИКА Нова Генерация" променя бъдещето на картовия бизнес
в. "Банкеръ": "БОРИКА Нова Генерация" променя бъдещето на картовия бизнес

В края на 2017 г. БОРИКА стартира мащабен проект, с който цели да подобри съществуващите си картови услуги и да предложи нови решения с добавена стойност на своите клиенти и акционери. Програмата, носеща името "БОРИКА Нова Генерация", обхваща процесите по издаване и приемане на карти на различни устройства, предотвратяване и разкриване на измами в реално време, електронна търговия, мобилен портфейл и токенизация. Новата платформа ще позволи бъдещия бизнес растеж на БОРИКА АД, включително и разширяване на трансграничните услуги. Пред в. "Банкеръ", детайли за Програмата споделят Радослав Димитров, директор "Карти и терминали" и Катерина Благоева, ръководител отдел "Управление на проекти".

- БОРИКА беше създадена през 1993 година. Защо през този почти четвърт век не бяхме свидетели на кардинални промени в нея?

Радослав Димитров: - Основната цел на БОРИКА при създаването й е била да осигури картовите разплащания в страната. Фокусът е бил предимно върху развитието на терминалната мрежа и на картовите услуги. Дълго време тази концепция работеше, базирана на регулаторно възложената роля да осигурява и оперира средата за картови плащания в България, без допълнителни услуги. Отделно от това, БОРИКА като национален картов оператор и оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, подготвя данните за междубанковите плащания за сетълмент през националната система RINGS. След обединението на БОРИКА с БАНКСЕРВИЗ през 2009 г., компанията придоби по-пазарна визия – да предлага повече и по-разнообразни услуги. До този момент тя изпълняваше главно регулаторно вменени дейности. От това време датира и идеята за подмяна на съществуващата система със съвременна, високотехнологична и високопараметризуема система, разработена от водещи фирми в картовите плащания в световен мащаб. Обърнахме поглед отново към тази идея през 2014 г.

Катерина Благоева: Важно е да се каже, че дружеството вече има разработена система за управление на карти (CMS), но разплащателните услуги като цяло, в световен мащаб, претърпяват изключително динамично развитие.  Внедряват се много технологични иновации, в това число като бързина на предоставяне на услугите и допълнителни равнища на сигурност. Тази пазарна динамика също допринесе дружеството да потърси навън едно сравнително стандартно и високотехнологично решение, което да му даде възможност да предостави на банките, при това на конкурентни цени, модерен, гъвкав и унифициран продукт.

- Какво качествено сте се заели да промените?

Р.Д.: Изборът на решение за внедряване на система за управление на карти (CMS) води до реализацията на една изцяло нова платформа, нов модел на управление и работа. Новата система ще се предлага под формата на софтуер като услуга (Software as a Service). Ние предоставяме платформата с всички нейни функционалности, включително и параметризация на продукти и услуги в инфраструктурата и под управлението на БОРИКА, като всяка банка или платежна институция може да управлява самостоятелно своите продукти и услуги, без да се налага да има допълнителни ангажименти за нейната поддръжка. Ползването на CMS като услуга дава възможност на клиентите ни не само да спестят средства от самостоятелни разработки и внедрявания, инфраструктурна поддръжка, одити на системата, сертификация и осигуряване на съответствие с всички местни и международни регулаторни изисквания, но им предоставя и висока гъвкавост и бързина при пускането на нови картови продукти и услуги.

От особена важност е ангажиментът на БОРИКА за спазване на изискванията на международния стандарт PCI/DSS.

- Цялото това внедряване е една комплексна програма. На какви фази е разделена тя и докъде сте в момента?

К.Б.:  Да, внедряването е поетапно и е на база функционално обособени фази. Работата започна в началото на тази година, а основната част от проекта трябва да бъде приключена до средата на 2020 година. Програмата е комплексна и поради участието на множество страни. Преминаването от едно решение, специфично за БОРИКА, към стандартна система, която се ползва от банки и процесори на няколко континента, е предизвикателство само по себе си. От една страна, ние запазваме наличната към момента функционалност - това, което нашите клиенти ползват,  а от друга - надграждаме с функционалното богатството и възможностите, които идват с новата система. 

- Значи не събаряте къщата, за да построите по-модерна?

К.Б.: Да, запазваме основите. Това, което в момента е налично в нашата стара среда, ще бъде възможно и налично и в новата. Преминаването към стандартно решение обаче неминуемо води до осъвременяване на някои процеси.

- Няма да има сътресения при трансформацията?

Р.Д.: Това е основната ни цел и това са очакванията на всички наши клиенти и акционери.

К.Б:  Важно е да споменем, че сме избирали сред водещи решения в глобален мащаб. Софтуерната платформа, на която се спряхме, e WAY4,  предоставена от OpenWay. Компанията е световен лидер в областта на технологиите за управление на карти, терминали и търговци, в товар число превенцията на измами и дигитални портфейли. Новата платформа осигурява висока надеждност и  непрекъсваемост на бизнес процесите и предлаганите услуги.

Р.Д.:  Проектът, известен като "БОРИКА Нова Генерация", ще окаже значително влияние върху цялата картова платежна среда в страната. Тръжната процедура се проведе между повече от десет водещи международни доставчици на картови системи и завършването на всички етапи по избор на решението ни отне почти две години. OpenWay успя да покрие всичките ни изисквания за гъвкавост и сигурност, както и бизнес изискванията на нашите клиенти.

- Какъв е обхватът на първата фаза и докъде сте стигнали?

К.Б.: Това е "Акцептиране на картови плащания от АТМ и изграждане на Национален суич (National Switch)". Тук са включени всички операции, които могат да бъдат извършени на един банкомат. Националният суич осъществява регулаторно възложената ни отговорност за превключване на транзакции между всички участници в картовата платежна система в страната, включително и подготовка на данни за сетълмент.

Р.Д.: Ние заменяме една съществуваща система с нова. Целта е да пренесем текущите функционалности в новата среда, паралелно допълвайки и с нови такива. Основните предимства на новата система спрямо сегашната ни такава  е в CMS частта или управлението на карти, терминали и търговци.

Новата система предоставя едно много по-високо равнище на управление на тези три неща, с възможност за определяне на различни йерархични нива, множество параметри и различни сечения между тях. На практика  това осигурява високата гъвкавост при дефиниране на нови такси от страна на банките и платежните институции, комисиони, изключения от такива, включително и своевременна нотификация при настъпване на събитие към крайните клиенти и не на последно място - превенция на картови измами в реално време.

- Очаква ли се да намалеят таксите и комисионите?

Р.Д.:  Системата дава възможност за много по-гъвкаво определяне на такси и комисиони. Какви ставки ще бъдат приложени  зависи от банката на картата или на терминала. Не БОРИКА определя тези такси, те са бизнес решение на нашите клиенти.

- А как стои въпросът с превенцията на картовите измами?

Р.Д.:  Една от основните разлики е, че съществуваща към момента система позволява превенция от картови измами в реално време само в ограничен аспект. Новата система ще позволи да се следи поведението на крайния клиент (картодържател, търговец) с възможност за превантивно вземане на решение за отказ или одобрение на  конкретна транзакция. В зависимост от правилата, определени от банката - издател на картата, или от акцептора, системата позволява всяко едно отклонение от поведенческия профил да забрани или да маркира дадена транзакция като потенциален риск.

К.Б.:  Системата може да спре дадена транзакция  преди завършването на нейната авторизация. Това е истинската превенция в реално време. Разбира се, налични са и функционалностите, необходими за обстоен последващ анализ на маркираните като подозрителни транзакции. 

Р.Д.: Самата система позволява т.нар. "поведенческа оценка". На базата на това изключение от стандартното поведение на клиенти  системата взема решение дали дадена транзакция да бъде маркирана като потенциално опасна и да продължи - или да продължи, без да бъде маркирана. Ето една ситуация, при която на база на предварително дефинирани правила, системата ще блокира транзакцията: Вие теглите дадена сума от банкомат в София. След половин час  обаче  в чужбина някой прави опит да тегли със същата карта. Втората транзакция ще бъде  отказана. Отделно от това  системата дава възможност, ако имате плащания към конкретни търговци за някакъв таван на сумата и в една следваща транзакция тази сума рязко бъде надвишена - това също е сигнал тази транзакция да бъде спряна или да бъде маркирана като потенциален риск.

- Какво в крайна сметка да очакваме през лятото на 2020 година?

Р.Д.:  Банките ще имат една система, която им предоставя изключителна бързина за реализиране на нови продукти и услуги - без необходимост от допълнителни софтуерни разработки за реализацията им. От друга страна, ще създадем една високонадеждна среда и система с висока наличност и резервираност и ще я предлагаме като услуга. Всички разходи за поддръжката и оперирането на тази система ще са в БОРИКА, а клиентите ще заплащат абонаментна такса за "пакета" от основни и допълнителни услуги, които са си избрали.

Източник: в. "Банкеръ".

 

Други новини

Мирослав Вичев пред в. КАПИТАЛ: Подкрепата на акционерите е фактор за успеха на компанията през годините
25 Април 2019, четвъртък

Мирослав Вичев пред в. КАПИТАЛ: Подкрепата на акционерите е фактор за успеха на компанията през годините

Главният изпълнителен директор на БОРИКА говори за 30-годишния юбилей на компанията, като приемник на дейността на дружеството "Банксервиз", създадено като самостоятелна структура през 1989 г...

Повече
сп. CIO: „Шлюз за достъп до сметка“ ще позволи на банките да покрият изискванията на PSD2
1 Април 2019, понеделник

сп. CIO: „Шлюз за достъп до сметка“ ще позволи на банките да покрият изискванията на PSD2

Повече за платформата и нейните ползи разказват Иван Велков, директор „Развитие на продукти и услуги“ в БОРИКА, и Радой Стоянов, мениджър „Бизнес развитие“ в BULPROS...

Повече
Иван Велков за Bloomberg TV: PSD2 ще разшири каналите за достъп до клиентите на банките
12 Март 2019, вторник

Иван Велков за Bloomberg TV: PSD2 ще разшири каналите за достъп до клиентите на банките

Стремежът на Директивата за платежните услуги PSD2 е да отвори интернет каналите за достъп до банките, за да може и други играчи...

Повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612 бул. "Цар Борис III" №41

работно време:8:30 – 17:30 в работни дни

тел.:0700 199 10
на цената на един градски разговор за стационарни телефони на vivacom
моб.:*9910
на цената на разговор в съответната мобилна мрежа, съгласно тарифния план на клиента
и-мейл:office

Вижте всички офиси

Find us in

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни