English
Search icon
18 Септември 2018, вторник

Иван Велков за сп. "Икономика": БОРИКА има редица инициативи, свързани с PSD2

Иван Велков за сп. "Икономика": БОРИКА има редица инициативи, свързани с PSD2
Иван Велков за сп. "Икономика": БОРИКА има редица инициативи, свързани с PSD2

PSD2: готови ли сме за времето на отвореното банкиране
Иван Велков, Директор "Развитие на продукти и услуги" в БОРИКА говори пред сп. "Икономика"

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент, регламентираща платежните услуги (Payment Service Directive или PSD2), изисква от банките да отговорят на новите изисквания за сигурност, да отворят достъпа до системите си чрез приложно-програмните си интерфейси (API) през интернет и да се приспособят към новата конкурентна среда на отворено банкиране. Тя позволява  на пазара на финансови услуги да навлязат нови играчи,  допускайки в българска среда независими доставчици на платежни услуги (ДПУ), сертифицирани от БНБ, да предоставят достъп на крайни клиенти до електронни платежни инструменти на банките. Крайната цел е клиентите да разполагат с надеждни и сигурни инструменти за по-добро управление на парите си.

„Директивата оказва натиск върху банките да стават още по-добри и така не само да задържат съществуващите си клиенти, но да привлекат и нови”, коментира Иван Велков, директор „Разработка на продукти и услуги“ в БОРИКА. „Банките вече се готвят за отвореното банкиране. Те трябва да отворят системите си за новите доставчици, но могат да влязат и в ролята на ДПУ и да предоставят платежни и информационни услуги на клиенти от други банки, което разкрива нови възможности за тях“, казва г-н Велков.

Във връзка с изискванията на PSD2 и свързаните с нея промени в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), БОРИКА АД предприе редица инициативи, подпомагащи банките при изпълнение на задълженията им като доставчици на платежни услуги, обслужващи сметка.

СТАНДАРТЪТ БИСТРА

Като първа стъпка в тази посока, със съдействието на Асоциацията на банките в България (АББ), беше сформирана PSD2 работна група, в която се включиха специалисти от БОРИКА АД и представители на банковата общност. В резултат от общите усилия, беше създаден Националният Технически Стандарт, наречен БИСТРА (Банкови Интерфейси за СТандартизирани РАзплащания). Той  дефинира средствата и методите за взаимодействие на участниците в платежния процес, съгласно ЗПУПС (PSD2). Основава се на широко приетата  платформа NextGenPSD2 XS2A Framework, разработена от Berlin Group, като отразява спецификите на финансовата система в България. Първата версия на БИСТРА вече е завършена и достъпна, като се предвижда работата по поддръжка, развитие и усъвършенстване на стандарта да продължи. Планираме версиите да се обновяват през период от около 6 месеца.

ШЛЮЗ ЗА ДОСТЪП ДО СМЕТКА

Следващата стъпка е проектиране на услугата „Шлюз за достъп до сметка“ (XS2A Gateway или Access to Account Gateway). Тя ще се основава на Националния технически стандарт БИСТРА и ще удовлетворява изискванията на ЗПУПС и PSD2. Обхватът й включва:

 • Публикуване на интерфейси (API), съобразно БИСТРА
 • Основните функционалности – „Информация по сметка“ (AIS), „Иницииране на плащане“ (PIS) и “Потвърждение за наличност на средства по сметка” (PIIS, CBPII)
 • Проверка в съответните регистри и валидиране на ДПУ Административен портал за наблюдение и изготвяне на отчети
 • Портал за разработчици, включително документация и тестова среда (sandbox)

Услугата „Шлюз за достъп до сметка“ ще се базира на платформа на утвърден в световен мащаб доставчик. Проектира се с използване на съвременни технически средства, за да позволява гъвкаво адаптиране и свързване със съществуващите приложения и системи на банките. Планира се като ниво на обслужване да се предостави сигурна и защитена среда, с висока степен на достъпност, основаваща се на вече изградената мрежова и комуникационна инфраструктура, 24x7 наблюдение и поддръжка, 24x7 център за обслужване на банките. Като допълнителни услуги, БОРИКА АД ще предложи управление на съгласията на потребителите (Consent management), хелпдеск за разработчици (TPP), както и възможност за разширяване на Задълбоченото установяване на идентичността (SCA) с Облачен Квалифициран електронен подпис, предлаган от БОРИКА АД или друг доставчик на удостоверителни услуги.

„Съобразявайки се със законово определените срокове, планираме от началото на 2019 г. да осигурим тестова среда за банките клиенти на услугата, а от началото на март 2019 да стартираме с портал и тестова среда за разработчици“, споделя Иван Велков.

Паралелно с работата по шлюза за достъп, БОРИКА АД ще обнови традиционната услуга Инфобанк, предоставяща на клиентите справки по сметки в различни банки, и ще я предложи на пазара в контекста на PSD2 заедно с разширен набор услуги, съобразени с интереса и политиката на акционерите (банките, опериращи в България).

ПРЕДИМСТВАТА

БОРИКА АД не е единствена на пазара, предлагаща услуги, свързани с PSD2. “Нашето предимство е в  градените дългогодишни отношения с банковата общност в България и разбирането на спецификите и нуждите на пазара“, споделя Иван Велков.

БОРИКА АД информира банките за инициативите си в областта на PSD2 и една сериозна част декларираха намеренията си да се доверят на дружеството и ползват предлаганите от него услуги. До края на годината XS2A Gateway ще е готов за тестване от банките и доставчиците на платежни услуги. До септември 2019 всички, които имат желание да ползват това технологично решение, ще трябва да са го интегрирали.

„Предстои много работа, но се отварят и нови възможности за подобряване на начините на плащане. Директивата ще открехне вратата и за незабавните плащания (instant payments), смята г-н Велков.

PSD2 – КЛЮЧОВИ ФАКТИ

 • 2007 г. - приета е Директивата за платежните услуги (PSD – Directive 2007/64/ЕО)
 • 2013 г. – Европейската комисия предлага ревизирания вариант PSD2 – EU Directive 2015/2366
 • Януари 2016 г – ревизираният вариант PSD2 е приет
 • 6 март 2018 г. – с изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) PSD2 e транспонирана в българското законодателство
 • 13 март 2018 г.  – публикувани са пряко свързаните с PSD2 регулаторни технически стандарти (RTS)
 • 14 март 2019 г. – от тази дата  Account Servicing Payment Service Providers (ASPSP) трябва да предоставят достъп до документацията на своите приложни програмни интерфейси  (API) и тестовите си  среди (sandbox)
 • 14 септември 2019 г.  – регулаторните технически стандарти на PSD2 стават задължителни.

 

Източник: сп. "Икономика"

Други новини

Мирослав Вичев пред в. КАПИТАЛ: Подкрепата на акционерите е фактор за успеха на компанията през годините
25 Април 2019, четвъртък

Мирослав Вичев пред в. КАПИТАЛ: Подкрепата на акционерите е фактор за успеха на компанията през годините

Главният изпълнителен директор на БОРИКА говори за 30-годишния юбилей на компанията, като приемник на дейността на дружеството "Банксервиз", създадено като самостоятелна структура през 1989 г...

Повече
сп. CIO: „Шлюз за достъп до сметка“ ще позволи на банките да покрият изискванията на PSD2
1 Април 2019, понеделник

сп. CIO: „Шлюз за достъп до сметка“ ще позволи на банките да покрият изискванията на PSD2

Повече за платформата и нейните ползи разказват Иван Велков, директор „Развитие на продукти и услуги“ в БОРИКА, и Радой Стоянов, мениджър „Бизнес развитие“ в BULPROS...

Повече
Иван Велков за Bloomberg TV: PSD2 ще разшири каналите за достъп до клиентите на банките
12 Март 2019, вторник

Иван Велков за Bloomberg TV: PSD2 ще разшири каналите за достъп до клиентите на банките

Стремежът на Директивата за платежните услуги PSD2 е да отвори интернет каналите за достъп до банките, за да може и други играчи...

Повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612 бул. "Цар Борис III" №41

работно време:8:30 – 17:30 в работни дни

тел.:0700 199 10
на цената на един градски разговор за стационарни телефони на vivacom
моб.:*9910
на цената на разговор в съответната мобилна мрежа, съгласно тарифния план на клиента
и-мейл:office

Вижте всички офиси

Find us in

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни